Vijver Schin op Geul verontreiningd: opschoning vertraagd

Voorpagina » Nieuws » Vijver Schin op Geul verontreiningd: opschoning vertraagd

De opschoonactie die deze maand zou plaatsvinden aan de vijver in de Mauritiussingel in Schin op Geul wordt met een jaar uitgesteld. De oorzaak is vervuiling van de bodem. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft dit bekendgemaakt. Uit de analyseresultaten van het uitgevoerde waterbodemonderzoek is gebleken dat het slib in de vijver verontreinigd is. Vanwege de meerkosten die het afvoeren van de vrijkomende, verontreinigde slib met zich meebrengt, kunnen de werkzaamheden niet binnen de begroting worden uitgevoerd. Dit betekent dat het college van B&W een extra krediet aan de gemeenteraad vraagt voor het opschonen van de vijver.

Extra financiën
De aanvraag voor een extra krediet zal dinsdag 8 november tijdens de behandeling van de kadernota juni 2023 aan de gemeenteraad gevraagd worden. De daadwerkelijke opschoning van de vijver wordt doorgeschoven naar oktober 2023 voor fase 1 en oktober 2024 voor fase 2.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Plan: Versnelde (tijdelijke) woningbouw voor statushouders

Wandelen door Ingendael en Bergse Heide

Volgend bericht →