Vanavond, dinsdag 24 november, bespreekt de raadsadviescommissie S.O.B. het nieuwe parkeerbeleid voor komend jaar. Opvallend nieuwtje is de handhaving van parkeerterrein Villa Via Nova aan de Reinaldstraat. Steeds is er gezegd dat dit terrein tijdelijk is totdat de ondergrondse parkeergarage opengesteld wordt. Er zal overleg gepleegd worden met ontwikkelaar BOJ om het terrein zolang mogelijk open te houden.

Voor de bewoners met een parkeervergunning voor het Centrumgebied wordt het mogelijk om in aanmerking te komen van een nacht- en weekendabonnementen in de parkeergarage Aan de Kei. Terwijl de andere tijdelijke parkeerlocatie aan de rolschaatsbaan wellicht ook langer open kan blijven. Een onderzoek zal dit moeten aantonen. Het gemeentebestuur beargumenteert dit als volgt: “De ligging van dit parkeerterrein en de capaciteit ervan is dusdanig gunstig dat een heroverweging hiervan wordt voorgesteld. Daarmee ontstaat enerzijds een extra capaciteit op piekdagen voor centrumbezoekers en blijft anderzijds een extra overloopmogelijkheid voor vergunninghouders bestaan. Daartoe zal wel overeenstemming bereikt dienen te worden met de Stichting Jeugdbeweging Valkenburg.

Er is nog meer parkeernieuws te melden. Vanuit ondernemers komen er klachten over de bezetting van het Walramplein door vergunninghouders. Sinds de invoering van het vergunningengebied Walramplein in 2013 kunnen bewoners van het centrum daar met een bewonersvergunning parkeren. Daardoor is de bezetting toegenomen met (lang)parkeerders waardoor er minder plek is voor klanten. Anderzijds klagen bewoners van de sector Walramplein over de hoge parkeerdruk waardoor zij met hen vergunning regelmatig geen plek kunnen krijgen. Een extra ingreep die voor meer “bescherming” van vergunninghouders in het centrumgebied moet zorgen is het exclusief bestemmen van het parkeerdek boven Jan Linders voor deze doelgroep.

Door anderzijds geen bewonersvergunningen meer toe te staan op het Walramplein, is dit voor beide doelgroepen een acceptabele oplossing. In de praktijk blijkt dat bezoekers van het centrum het parkeerdek lastig weten te vinden. Bewoners kunnen specifiek hierover geïnformeerd worden en zullen dit terrein wel goed weten te vinden, waarmee een efficiëntere benutting van de beschikbare parkeerplaatsen kan plaatsvinden.