Voldoende geld voor versmalling Geulbruggen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Voldoende geld voor versmalling Geulbruggen.

Bespreking vanavond in SOB commissie.Provinciale staten heeft in haar vergadering van 1 juli 2011 besloten om voor het versmallen van de beide Geulbruggen in Valkenburg-C. een bedrag beschikbaar te stellen van € 375.000,- exc. BTW. Dit is het Provinciale deel uit het Regiofonds.
De Geulbrug in de Grotestraat-c. maakt onderdeel uit van het Geulkade-project voor een bedrag van € 630.000,=, de Geulbrug Th. Dorrenplein is opgenomen in de investeringsopzet van het centrumplan voor een bedrag van € 520.000,=.

In totaliteit stelt de provincie dus een bedrag beschikbaar van € 375.000,= op een totale investering van € 1.150.000,=.
Het Geulkade-project kent een financieel tekort van € 750.000,= inclusief BTW. Voor dekking van dit tekort zijn de volgende bedragen beschikbaar: Dekking vanuit Regiofonds € 375.000,= en dekking investeringsreserve herstel kademuren € 300.000,= = € 675.000,=.

Indien deze middelen volledig worden ingezet voor het tekort van het Geulkade-project, resteert een overschot van € 44.748,=.

Vanwege de subsidiabele verbondenheid tussen het Geulkade-project en het centrumplan, wordt voorgesteld dit overschot toe te voegen aan de gevormde reserves voor de realisatie van het centrumplan.

Dit agendapunt wordt vanavond in de commissie SOB besproken.

← Vorig bericht

Grendelplein moet als plein terugkeren.

Huldiging Phily Geraards voor WTG goud.

Volgend bericht →