Vandaag, maandag 18 mei om 19.00 uur, is de raadsvergadering over de Polfermolen gepland in het gemeentehuis. Alle 17 raadsleden, plus het college van B&W, zijn fysiek aanwezig. Publiek en pers worden NIET toegelaten. De vergadering wordt via Youtube uitgezonden.

Klik op de link om de vergadering te volgen.
Via deze link kunt u de raadsagenda inzien.

De commissievergaderingen die deze week en komende maandag gepland zijn, worden  schriftelijk via raadpleging uitgevoerd.