Volgens fraktie Transperant wordt de verkeerssituatie onveiliger

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Volgens fraktie Transperant wordt de verkeerssituatie onveiliger

op de Keutenberg

Naar aanleiding van de aanvraag van dhr Crombag gelegen Keutenberg nr. 8 om een kampeerboerderij te beginnen op voornoemde locatie, maar ook vanwege de verkeerssituatie die sowieso niet optimaal is, willen wij u enkele vragen stellen

De verkeersveiligheid op de Keutenberg is vanwege de zeer smalle rijweg en steile hellingen aan verschillende zijden niet optimaal. Het afsluiten voor doorgaand verkeer bracht hierin enige verlichting hoewel bewoners signaleren dat er weer steeds meer verkeer over de Keutenberg rijdt.

1. Bent u op de hoogte van de onveilige situatie?

2. Bent u het met de fractie Transperant eens dat, indien u een beleid hanteert waardoor er een toename van verkeer komt deze onveilige situatie alleen maar vergroot wordt?

Indien er een kampeerboerderij in dit kwetsbare gebied komt, neemt het verkeer verder toe en gaan hierdoor ook caravans rijden op deze zeer steile en smalle weg waar het onmogelijk is om twee voertuigen gelijktijdig te laten passeren. Aan de Stokhemse kant is de weg zeer steil en de weg er naar toe lang en smal. Via Ingber worden auto’s gedwongen het hele stiltegebied te doorkruisen wat zeer onwenselijk is. Overigens zullen steeds meer mensen ‘blindelings’ hun GPS volgen waardoor altijd caravans over de Keutenberg zullen rijden.

3. Bent u het met de fractie Transperant eens dat deze situatie een onacceptabel gevaarlijke situaties met zich mee brengt?

4. Bent u het met ons eens dat de toegang via een andere weg niet wenselijk is?

Als bovengenoemde voertuigen de Keutenberg op of af gaan en er halverwege een tegenligger komt, kun je met een caravan achter de auto in deze toch steile helling van 20 % niet meer voor of achter uit. In landen als Oostenrijk zouden dit soort wegen al lang verboden zijn voor caravans. De bewoner beneden aan de berg heeft al hachelijke situaties mee gemaakt.

5. Bent u bereid om de helling van de Keutenberg af te sluiten voor caravans?

6. Bent u bereid om bv. bij de verkeerspolitie, VVN of ROVL advies in te winnen omtrent de verkeerssituatie rond de Keutenberg en ons deze adviezen mee te delen?

Onze voorgaande vragen zijn mede ingegeven ten behoeve van de rustige recreatie zoals fietsers en wandelaars die hier veel recreëren. Steeds meer gemotoriseerd verkeer maakt weer gebruik van deze Keutenberg ondanks het bord bestemmingsverkeer en het gegeven dat dit een stilte gebied is. Bewoners hebben mij mede gedeeld dat irritaties bij wandelaars en fietsers hierdoor groeien. Zelfs hier vinden toeristen de rust steeds meer verstoord. Bewoners spreken over betere visuele informatie en mogelijkheden ter hoogte van camping Vinkenhof om het doorgaande verkeer tegen te houden zoals het aanleggen van een keerrotonde met een parkeerplaats voor wandelaars zoals bij de Kwakkerpool bij Stokhem.

7. Wat denkt u te kunnen doen tegen de toename van het gemotoriseerd verkeer over de Keutenberg?

8. Bent u bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Engwegen/Keutenberg verder verkeersluw te maken en wandelaars parkeermogelijkheden te bieden zoals bij Stokhem?

Met vriendelijke groet,

Namens fractie TRANSPeRANT,

Jacques Blom

Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Gemeente heeft geen geld in IJsland staan

Voorlopig nog geen wandelpad in Oud-Valkenburg

Volgend bericht →