Voorbereidende rioolwerkzaamheden in het centrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Voorbereidende rioolwerkzaamheden in het centrum.

Geen overlast tijdens de carnavalsdagen.In overleg et het Waterschap, aannemer Van Beers, en de aannemer van Boekel, die het werk in het his-torisch centrum verricht, nutsbedrijven en gemeente is besloten van maandag 13 t/m woensdag 15 februari voorbereidende rioolwerkzaamheden uit te voeren.
Het werk begint bij Lunchroom Botterweck en strekt zich uit tot ca. 20 meter in de Grotestraat-C. Aanleiding voor het overleg is de aanstaande start van de werkzaamheden in het historisch centrum. Na de carnaval wordt daar gestart met aanleg van de nieuwe riolering, inclusief de afkoppeling van het regenwater waarna de nieuwe bestrating wordt aangebracht. Van Beers werkt aan de Geulkade in directe nabijheid van het werkgebied van Van Boekel.
Om te voorkomen dat beide projecten elkaar in de weg zitten is besloten dat Van Boekel niet ter hoogte van Botterweck start met de nieuwe werkzaamheden, maar ca. 20 meter de Grotestraat-C. in.Daarnaast zal het nieuwe riool in de Grotestraat aangesloten worden op het riool dat Van Beers aanlegt. Daartoe moet Van Beers eerst nog een grote put aanleggen. Die put kan pas geplaatst worden na sloop van de huidige Geulbrug en het plaatsen van damwanden.
De inschatting is dat het nog 1½ tot 2 maanden duurt voordat de put geplaatst is en een koppeling tussen de nieuw aangelegde stelsels gemaakt kan worden. Aannemer Van Boekel kan alleen direct na de carnaval starten als in het eerste stuk van de Grotestraat een tijdelijke PVC rioolbuis geplaatst wordt. Dit tijdelijke stuk riool dient als overbrugging. Als de put van Van Beers gereed is wordt de PVC buis vervan-gen door de permanente betonnen rioolbuis.
De aannemer heeft toegezegd dat uiterlijk 15 febr. de straat weer volledig dicht is en de bestaande bestrating teruggeplaatst is. Het Auwwieverbal en de carna-valsdagen ondervinden geen hinder van het werk.

Maandag 13 t/m woensdag 15 februari is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Grotestraat-C. Mocht daar aanleiding toe zijn dan zet de aannemer verkeersregelaars in om het bevoorradingsverkeer in goede banen te leiden.

De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de stremming.

Foto archief tv valkenburg

← Vorig bericht

Gemeente kan goedkope leningen verstrekken.

Sloop van de Geulbrug start maandag 27 februari.

Volgend bericht →