Voordracht Kunst- en cultuurprijs.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Voordracht Kunst- en cultuurprijs.

K.C.R. zoekt nog medewerkers.Op 26 juni zullen in het Openluchttheater door de Kunst en Cultuurraad in samenwerking met Kumulus de jaarlijkse muziek- kunst- en cultuurprijzen worden uitgereikt.
Bovendien wordt de winnaar van de Stiena Ruypersprijs bekendgemaakt.
Aanbevelingen van kandidaten kunnen tot 30 april door iedereen schriftelijk worden ingediend bij de Kunst en Kultuurraad met gegevens en een onderbouwing van de nominatie.
Informatie bij de heer J.Bertholet 06 20 26 11 70

Meer informatie over de aanmeldingen:

De Kunst en Cultuurraad Valkenburg a/d Geul zal dit jaar, in samenwerking met Kumulus, op zondag 26 juni 2011 tijdens de middaguren in het Open Lucht Theater, de Alphons Crolla muziekprijzen, de Kunstprijs 2011 en de Cultuurprijs 2011 uitreiken. Tevens zal de ontvanger van de Stiena Ruypersprijs 2012 bekend gemaakt worden.
De kunstprijs zal uitgereikt worden aan iemand die zich op een zeer verdienstelijke wijze en op een actieve of creatieve manier heeft ingezet op het gebied van kunst. Een klein of groots kunstproject dat een positieve bijdrage heeft of heeft gehad in het kunstaanbod binnen Valkenburg a/d Geul.
De cultuurprijs wordt uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft gemanifesteerd op het culturele vlak. Hierbij denken wij aan een klein of groots cultureel evenement dat voor Valkenburg aan de Geul een positieve bijdrage heeft (gehad), en een goede stimulans is geweest voor het culturele aanbod binnen Valkenburg a/d Geul.
De Stiena Ruypersprijs komt voort uit de emensiepatiegedachte. Kandidaten die zich verdienstelijk hebben gemaakt of zich nog verdienstelijk maken binnen een breed maatschappelijk en sociaal terrein voor een evenwichtige verdeling in het maatschappelijke verkeer, kunnen in aanmerking komen voor de Stiena Ruypersprijs 2012.
Iedereen, zowel man, vrouw, kind, groepering, vereniging of instelling kan voorgedragen worden als genomineerde voor het ontvangen van de Kunst- of Cultuurprijs 2011 en de Stiena Ruypersprijs 2012.
Aanbevelingen kunnen schriftelijk ingediend worden t/m 30 april 2011 met de vermelding van de NAW gegevens van de aanbevolen kandidaat vergezeld van een duidelijke onderbouwing/argumentatie van de bijzondere prestatie waarom betreffende persoon/instelling/vereniging in aanmerking komt voor de betreffende prijs.
De aanbevelingsbrieven kunt u aanleveren bij de Kunst- en Cultuurraad Valkenburg a/d Geul via onderstaande adresgegevens. Uw eigen NAW gegevens zijn nodig om eventueel contact op te kunnen nemen over uw ingezonden nominatie.
Grijp deze kans om iemand die het volgens u op maatschappelijk, sociaal, muzikaal gebied of op het gebied van kunst en/of cultuur echt verdiend heeft, eens in het zonnetje te zetten.
Want wie weet, wint hij/zij een van bovenstaande prijzen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. J. Bertholet tel.nr: 06 20261170 of via onderstaande contactgegevens van het secretariaat.

Meer info: www.kunstencultuurraad.nl

← Vorig bericht

Bejaarde man (75) aangereden op zebrapad.

Meer vliegtuiglawaai in het Heuvelland?

Volgend bericht →