Voorjaar 2018 mogelijk start bouw Croix de Bourgogne

Voorpagina » Toerisme » Voorjaar 2018 mogelijk start bouw Croix de Bourgogne

De verwachting is dat op dinsdag 3 oktober door het college van B&W een besluit wordt genomen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning en een aantal wijzigingsbesluiten. Daarna gaat een inzagetermijn lopen van 6 weken. Indien er zienswijzen worden ingediend start een behandelperiode van 12 weken waarna een definitief besluit wordt genomen.
De omgevingsvergunning treedt dan in werking. Echter de weg tot de Raad van State staat voor de afgewezen bezwaren nog open. De verwachting is dat medio februari 2018 de vergunning onherroepelijk zal zijn. Dat maakte burgemeester Schrijen maandagavond bekend.
Er zijn een tweetal communicatietrajecten uitgezet: een voor de bewoners en een voor de omgeving. Jos Bauer is het aanspreekpunt voor bewoners, eigenaren van onroerend goed en gemeente Valkenburg aan de Geul.
De planning is om enkele informatieavonden te organiseren, niet alleen voor direct betrokkene maar ook voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul.
Afbeelding uit archief TV Valkenburg

← Vorig bericht

Kunstgrasveld VV Berg feestelijk geopend

Huldiging jubilarissen schutterij St.Mauritius Strucht

Volgend bericht →