Voorlopig nog geen BMX-baan in Berg

Voorpagina » Toerisme » Voorlopig nog geen BMX-baan in Berg

door Henk Sporken, TV Valkenburg
De initiatiefnemers voor het realiseren van een BMX- en trailbaan in Berg kunnen voorlopig niet verder met het uitwerken van de plannen. Nadat men de voorlopige plannen had gepresenteerd tijdens de recente vergadering van het Kernoverleg Berg op donderdag 14 juli, werden al snel diverse bezwaren van omwonenden ontvangen.
Zoals gezegd, het geheel verkeerde nog in een eerste stadium. De bestemming op het stuk grond aan de Langen Akker naast het kampje moet aangepast worden. Nu ligt er een agrarische bestemming op. Aanpassing ervan vergt veel tijd. Toch meenden de initiatiefnemers er goed aan te doen om de omliggende bewoners per brief in te lichten. Daarop zijn dus al diverse bezwaren geuit.
Woordvoerder Armand van Gastel laat weten nog geen idee te hebben hoelang een en ander gaat duren. Hij: “Het is duidelijk dat allerlei procedures gevolgd zullen moeten worden en dat er veelvuldig overleg zal moeten plaatsvinden. Op dit moment kunnen we niets anders doen dan afwachten en ons gezond verstand gebruiken. Hopelijk zal dit leiden tot het verwezenlijken van onze wens.”
—–
BMX of fietscross is een Olympische sport sinds de Spelen van Peking in 2008. Het woord BMX staat voor Bicycle Motocross (de X staat dus voor cross). BMX ontstond eind jaren zestig aan de westkust van de Verenigde Staten. Het ontstond uit de motorcross, waarbij men met een motorfiets over zanderige en heuvelige terreinen reed. Fietscross, zoals de sport in Nederland genoemd wordt, is als georganiseerde sport ontstaan in het begin van de jaren tachtig. De sport heeft tot midden jaren tachtig een enorme groei doorgemaakt. Hierdoor waren er wereldwijd diverse BMX-teams actief, zoals Hutch, Redline en Mongoose.
Tegenwoordig bestaat de sport uit zes disciplines met drie verschillende typen fietsen.
Bron: wikipedia
——
Foto google earth © 2016

← Vorig bericht

Kapel hoek Cremerstraat/Broekhem komt terug

Maandagse weekmarkt op Dr.Erensplein

Volgend bericht →