Voorlopig geen (sociale) woningbouw op plekken basisscholen

Voorpagina » Toerisme » Voorlopig geen (sociale) woningbouw op plekken basisscholen
Eerst de lokale woonvisie afronden. En dan nog zijn de locaties van gesloten basisscholen in Schin op Geul, Houthem Sint-Gerlach en Vilt best klein of zelfs te klein voor sociale woningbouw. Voor Broekhem geldt dit niet. Dit blijkt uit overleg tussen woningstichtingen en de gemeente Valkenburg aan de Geul. Een samenvatting van deze gesprekken is nu niet meer geheim. Het is nu een bijlage bij het hernieuwde voorstel van het college van burgemeester en wethouders een overeenkomst aan te gaan met Fysiotherapie Heuvelland tot huurkoop van het vroegere schoolgebouw in Schin op Geul.
Woningbouw belangrijker
Een eerder voorstel van het college werd terugverwezen. Ondermeer omdat er fracties waren die woningbouw op locaties van vroegere basisscholen in de diverse kernen belangrijker vonden.
Leefbaarheid Schin op Geul
Burgemeester en wethouders zien de uitbreiding van Fysiotherapie Heuvelland met groepslessen, een sport-/fitnessruimte en mogelijk nog andere disciplines als een multidisciplinaire maatschappelijke voorziening die Schin op Geul leefbaar zal houden. De woningstichtingen onderlijnen deze opvatting door hun stelling dat woningbouw in plaats van maatschappelijke voorzieningen eigenlijk ongewenst is.
 
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Gemeentehuis ontvangt energielabel A

Vrijdag gaan alle kerstattracties open

Volgend bericht →