Voorrangsregeling tunnel Hekerbeek wederom aangepast

Voorpagina » Toerisme » Voorrangsregeling tunnel Hekerbeek wederom aangepast

De voorrangsregeling die afgelopen zomer door de gemeente werd aangepast, zal binnenkort weer teruggedraaid worden. Het stopbord in de Herkenbroekerweg wordt teruggeplaatst. Dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling drong de VSP-fractievoorzitter Jef Kleijnen daar wederom op aan.
Geen antwoorden
In eerste instantie werd de vraag van Kleijnen niet beantwoord door wethouder Carlo Vankan (Fysiek Domein – Algemeen Belang). “Ik wordt niet serieus genomen door de wethouder”, verdedigde Kleijnen zich ten opzichte van de wethouder die Kleijnen’s vraag niet beantwoordde. Doordat Kleijnen zijn pleidooi voor het terugdraaien van de gevaarlijke situatie bij de tunnel zeer duidelijk uiteen zette, kreeg hij mondelinge steun van de VVD. Kleijnen zou in tweede termijn op  de kwestie terugkomen.
Motie niet nodig
In de tweede termijn wilde de VSP een motie indienen. Die hoefde uiteindelijk niet in stemming gebracht te worden. De wethouder vroeg in tweede termijn of de overige fracties akkoord waren met het terugplaatsen van het stopbord bij de tunnel. Die gaven allemaal hun akkoord. Wethouder Vankan zegde daarna toe de borden – wederom – aan te passen aan de wensen van de raad. En dat op korte termijn.
Inmiddels heeft Kleijnen aan TV Valkenburg laten weten dat het stopbord geplaatst is.
Foto Google Earth

← Vorig bericht

Eerste balkon verwijderd flat Erensstraat

Kerstverlichting brandt om te controleren

Volgend bericht →