Voorstel Polfermolen van tafel. Onderzoek naar alternatieven

Voorpagina » Toerisme » Voorstel Polfermolen van tafel. Onderzoek naar alternatieven

Wethouder Remy Meijers (PGP-Financiën) is dinsdagavond diep door het stof gegaan bij de behandeling van de collegenota over de Polfermolen. “Het spijt ons zeer dat mensen geschokt zijn. Er is geen goede communicatie gehanteerd, we hebben ons te weinig tijd gegund want het voorstel moest voor de begrotingsbehandeling behandeld worden. Ik vind de ontstane commotie zeer vervelend. Ik kan vandaag u geen zekerheid geven,” aldus de verantwoordelijke wethouder tegen de tientallen aanwezigen in de raadszaal, vooral werknemers en gebruikers van de Polfermolen.
Hoe kon het zover komen?
Alle politieke partijen bleken gevoelig voor de externe factoren die na het uitbrengen van het voorstel tezamen met het vijf maanden geheim gehouden “Hospitality Consultants-rapport” een grote rol hebben gespeeld: reacties uit de samenleving, een uitgebracht bod op de Polfermolen, een opgestelde petitie tegen sluiting en perspublicaties.
Het CDA en de PGP stelden voor om de behandeling van het voorstel uit te stellen. Ten grondslag lagen de vele onduidelijkheden, vragen en suggesties.
De VVD hield vast aan een behandeling op de geplande datum: 10 oktober. Dit ondanks de vele aannames die in het voorstel staan.
AB wilde geen standpunt innemen omdat de fractie verdeeld is en daarnaast nog vele vragen heeft over het voorstel.
D66 was als enige zeer duidelijk: zo snel mogelijk afbouwen van het complex.
Wat gaat er nu gebeuren?
Het raadsvoorstel waarover dinsdagavond 27 september gesproken is, vervalt. “Gaat de prullenbak in”, zoals Math. Knubben het verwoordde. Wat blijft zijn de financiële kaders. Deze worden verwerkt in de programmabegroting die begin november in de gemeenteraad besproken wordt. In de tijd daarna worden alle aangedragen ideeën verder uitgewerkt en onderzocht. Er komt een gedegen onderzoek naar de gevolgen van het aannemen van de financiële kaders. De raad heeft hiermee zichzelf tijd gekocht om een goede afweging te maken.
De zwembad functie
Vooral de sociaal-maatschappelijke functie van het zwembad kwam heel goed uit de verf. Er waren zes sprekers van diverse verenigingen/bedrijven die deze functie centraal stelden. Daarvoor waren de commissieleden gevoelig. Dit leidde zelfs tot de opmerking van wethouder Meijers dat de provincie Limburg aan Valkenburg aan de Geul heeft aangeboden te zullen kijken naar de regionale functie van het Polfermolen-zwembad.
In het voorjaar van 2017 komt de Polfermolen-kwestie terug in de gemeenteraad om de resultaten van het onderzoek en de gevolgen van de uitwerking van aangedragen ideeën te bespreken.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2016

← Vorig bericht

Demontage houtbouw en staalbouw Berkelplein

Van Algemeen Belang naar Altijd Berg?

Volgend bericht →