Voortgang Campus weer vertraagd

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Voortgang Campus weer vertraagd

Meer overleg nodig en bestudering van het cijfermateriaalVorige week heeft het presidium van de Raad van Valkenburg kennis genomen van een vertraging in de besluitvorming voor de Brede School aan de Plenkertstraat – Pr. Bernhardlaan (Odapark). Het College haalt de streefdatum 23 april niet.
De onderhandelingen met 3W, de interpretering van de cijfers in de contra expertise van Complan (de zgn. “second opinion”) en het verschil van interpretatie tussen College en LVO vormen de voornaamste redenen van deze vertraging.
LVO is de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, die aan tafel zit om het onderwijs in de Campus Polfermolen te gaan verzorgen. “Het College kijkt naar de meest voordelige oplossing om zaken voor elkaar te krijgen” aldus Nuijtens. “Zo ook bij de realisatie van de Brede School. Het is mogelijk dat we een klassieke manier van realisering vinden: waarbij de gemeente of LVO het gebouw bouwen” aldus Nuijtens.
De voorbereiding van een besluit tot bouw van een Brede School heeft veel meer voeten in de aarde dan een half jaar geleden verondersteld werd. Gaande het traject zijn diverse werkgroepen en een stuur groep toegevoegd die alleen een deel van het grote project bekijken.
“Wij kunnen niet a la minuut dingen realiseren. We hebben meer overleg nodig” aldus Nuijtens. De werkgroep communicatie vergaderde op 22 maart voor de eerste keer.

← Vorig bericht

Géén groots afscheid burgemeester

Incidentele subsidie voor zangafdeling

Volgend bericht →