Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein kwaad op B&W

Voorpagina » Nieuws » Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein kwaad op B&W
Een commissie Sociaal Domein met nieuwe gezichten en een nieuwe wethouder, Jef Kleijnen die al bij een van de eerste agendapunten een probleem voorgeschoteld kregen. In het aangevraagde spreekrecht burgers werd hun medegedeeld door Willem Bolt, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, dat hij zich ernstig zorgen maakt over het niet behandelen van hun adviezen. “Van de gemeentelijke begroting gaat 43% naar het sociaal domein”, betoogde hij. Het gaat niet alleen over ouderen maar ook jongeren als advies uitgebracht wordt over werken, wonen, eenzaamheid en gezondheidspreventie. En wat te denken over “Zicht op thuis”. Deze nota werd al in januari 2021 in Maastricht, de gemeente waar Valkenburg aan de Geul op sociaal gebied mee samenwerkt, gepresenteerd en in juni 2021 behandeld en aangenomen. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft nog niet gereageerd. Dit kan nog tot 1 juli 2022. Andere onderwerpen zijn advies over de schuldhulpverlening, de hoge energieprijzen, het exploderen op termijn van de kosten van jeugdzorg en WMO en de verbetering van leefomgevingen. “Doe er wat aan en kom in beweging”, gaf Bolt de commissie mee.

Woordvoerders van alle fracties schrokken van dit betoog en vonden het zelfs schokkend. Een verdere behandeling hiervan werd vervolgens opgeschort totdat alle stukken aan het voorstel toegevoegd zijn.

Natascha Luth van afd. Burgerkracht deelde in haar presentatie over het project ‘Beschermd Thuis’ mee dat een reactie vandaag, 31 mei, door B&W wordt getekend en verzonden.

Opvallend was dat wethouder Kleijnen steeds meedeelde dat hij zich in zijn nieuwe portefeuille Sociaal Domein moet inwerken.
← Vorig bericht

Giften Giro 777 voor watersnood Limburg vrijwel volledig besteed

VIDEO Bodemonderzoek naar meer graven op Ruïne

Volgend bericht →