Vragen aan het College van de fractie PvdA

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Vragen aan het College van de fractie PvdA

Over een eventueel “onderonsje” van beide burgemeesters.

Op 10 januari heeft een gezamenlijke bijeenkomst plaats gevonden van de raden van de gemeente Maastricht en Valkenburg aan de Geul met als doel beide raden nader op de hoogte te stellen van de stand van zaken van zowel de Harras- als de Welnessplannen.

Tijdens deze bijeenkomst werd de oprichting van een nieuwe ontwikkelingsmaatschappij door burgemeester Leers bekend gemaakt. Kennelijk heeft de burgemeester van Valkenburg aan de Geul daar zijn fiat aan gegeven.

Het is dan ook dat ik in het kader van artikel 41 de volgende vragen aan het College ter beantwoording voorleg:

  1. Is het juist dat voorafgaande aan de bijeenkomst van beide raden een document getekend is door zowel de burgemeester van Maastricht en Valkenburg aan de Geul ter oprichting van een regionale NV Ontwikkelingsmaatschappij?
  2. Indien het voorgaande juist dan vragen wij of het College van BenW van Valkenburg aan de Geul daaraan goedkeuring, achteraf of vooraf, instemming hebben gegeven of betuigd.
  3. Indien bevestigend wordt beantwoord wordt een verklaring gevraagd waarom dit is geschiedt?
  4. Krijgt de Raad het document, indien het er is, te zien en moet de raad niet goedkeuring hechten aan de al niet financiële deelneming in deze nieuwe NV.
  5. Waarom werd de Raad niet van te voren op de hoogte gesteld van de mogelijke ontwikkelingen terzake de Harras- plannen en Welnessplannen, zeker wat dit laatste betreft. Meer en meer moet de Raad uit de krant vernemen wat het College van plan is. Is dit transparant?? De Raad is toch het hoogste orgaan in de gemeente die mag toch wel als eerste van plannen op de hoogte worden gehouden? Waarom is dat dan nu niet gebeurd?
  6. Wie voert de regie over de welnessplannen in de gemeente Valkenburg aan de Geul?

Graag wil ik aantekenen dat ik niet zal ingaan op het voornemen van de Burgemeester of blijkbaar uit een krantenartikel in de Limburger of het College van B. en W. over het voornemen om de NV ontwikkelings-maatschappij Valkenburg aan de Geul onder te brengen in de nieuwe NV.

Vanwege verstrengeling van belangen zal ik vanwege mijn functie bij de NV daar niet op ingaan, maar ik wil wel nadrukkelijk gemeld hebben dat ik de belangen van de NV heb te dienen en er alles aan zal doen om een opheffing of gedwongen overgaan naar een andere NV, zonder dat daartoe de noodzaak is of kan worden aangetoond, tegen zal gaan.

Ik kan juridisch niet anders!!

Met vriendelijke groet.

Ed Sprokkel,

PvdA/D66 fractie

← Vorig bericht

Lekker op stap in het Beneden-Geuldal

Voorleesdagen in de Bibliotheek

Volgend bericht →