Vragen bij uitvoering OZB

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Vragen bij uitvoering OZB

Daalt de verkoopwaarde van een pand ?Edelachtbare heren van het college,
In 2008 is er met succes bezwaar tegen de onroerend zaak belasting (OZB) gemaakt op grond van het feit dat de waarde van de woning gedaald zou zijn als gevolg van het fiscale beleid in Valkenburg.
Het argument dat “als gevolg van de hoge belastingtarieven in Valkenburg de verkoopwaarde van het pand gedaald zou zijn” is door u als college als een valide argument geaccepteerd.
Dit precedent is interessant want hierdoor staat de deur open om voor ALLE belastingbetalers in onze gemeente op deze grond met succes een verlaging van de aanslag te krijgen vooral omdat de belasting in 2009 niet gedaald is ten opzichte van het vorige jaar.
Vragen aan het college:
• Gaat u in de begroting 2010 te OZB verlagen om te voorkomen dat deze argumenten nog steek houden en op deze wijze met succes een verlaging afgedwongen kan worden?
• Hoeveel bezwaarschriften verwacht het college over het aanslagjaar 2009 te krijgen met dit specifieke argument?
Met vriendelijke groet,
Fractie Transperant
E. Weekers
J. Blom.

← Vorig bericht

Politiek wil geen pottenkijkers

Nieuwe afrit A-79 bij Broekhem

Volgend bericht →