Vragen IT kosten

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Vragen IT kosten

Twintig IT-werkplekken in Polfermolen.Tijdens de algemene beschouwingen over het begrotingsjaar 2009 hebben wij als fractie Transperant u gevraagd waarom de IT kosten van onze gemeente zo hoog zijn in verhouding tot een aantal gangbare benchmarks.
Tijdens een bezoek aan het gemeentehuis over dit onderwerp in december werd ons een overzicht gegeven van het aantal IT werkplekken. Het aantal werkplekken is een belangrijke parameter voor de omvang van de totale IT kosten.
Uit dit overzicht, dat mij toen gegeven werd (zie kopie van het document dat tijdens ons bezoek aan het gemeentehuis verschaft is bijgevoegd), blijkt dat er twintig IT werkplekken in de Polfermolen zijn. Dit aantal IT werkplekken was schokkend voor ons als fractie omdat we allen weten dat de financiële situatie van de Polfermolen op zijn zachtst gezegd zorgelijk is. Vragen aan het college:
• Wat beschouwd het college als een juist aantal IT werkplekken in de Polfermolen in verhouding tot de omvang van het bedrijfje en het aantal werknemers?
• Wat heeft het college gedaan om de IT kosten, sinds dit overzicht in december 2008 aan ons verschaft is, terug te brengen?
• Worden alle IT kosten aan de Polfermolen toegerekend in de financiële rapportage?
• Als alles juist toegerekend wordt hoeveel van de totale operationele kosten van de Polfermolen gaat op aan IT?
Met vriendelijke groet,
Fractie Transperant
E. Weekers
J. Blom

← Vorig bericht

Ingezonden brief over optocht

Persverklaring

Volgend bericht →