Vragen over studiereis wethouder Kleijnen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Vragen over studiereis wethouder Kleijnen

“Hoeveel boter mag een lid van het college op zijn hoofd dragen”.Datum: Valkenburg aan de Geul, 16 maart 2009
Onze referentie: Vragen ex. art 41 Reglement van Orde inzake de zogenaamde studiereis van wetheouder Kleijnen naar Frankrijk
Uw referentie: Behandeld door: E.Weekers / J.Blom

Aan: van Burgemeester en Wethouders Gemeente Valkenburg aan de Geul C.C.: Raadsgriffie en pers
Edelachtbare heren van het college,
Deze week werd bekend gemaakt dat wethouder Kleijnen op “studiereis” gaat naar Frankrijk om te bestuderen hoe we LED verlichting beter kunnen toepassen. Met grote weemoed denkt de fractie Transperant, en met haar vele burgers in Valkenburg, terug aan vroeger tijden toen elke autorit die een wethouder of burgemeester van Valkenburg ten oosten van Vaals of ten zuiden van Eijsden maakte tot een opgezwollen tomaat in de raadszaal leidde en het predicaat “snoepreisje” te pas en te onpas werd gebruikt. Hoe kan het verkeren vragen wij ons af.
Welnu de fractie Transperant heeft goed nieuws voor de wethouder die de reislustigheid van andere ambtsdragers altijd zo fel veroordeeld heeft. Het is niet nodig, nee zelfs contraproductief om naar Frankrijk te gaan.
Enkele feiten:
1. In de top 16 van grootste LED wafer fabrikanten ter wereld staat geen enkele Frans bedrijf. Gelukkig wel een bedrijf uit Eindhoven. Dat is een stuk dichterbij.
2. In de lijst van sustainable cities die recentelijk door de LUCI (Lighting Urban Community International Association) is opgesteld werd komt geen enkele Franse stad voor. Hier is Duitsland met afstand het leidende land. Opnieuw een stuk dichterbij.
3. Frankrijk heeft op het gebied van energiebesparing geen traditie. De Fransen wekken bijna hun gehele elektriciteitsbehoefte met kernenergie op (een reden op zich voor een vooraanstaand lid van de SP om Frankrijk te mijden !) en hebben daardoor traditioneel minder op gehad met energiebesparing omdat de noodzaak met name ’s nachts als de elektriciteitsproductie doorgaat, terwijl de vraag afneemt, in zijn geheel ontbreekt. Op het gebied van besparing van elektriciteit in de openbare ruimte liggen Duitsland samen met Scandinavische landen ver voor in de wereld.
De vragen die wij voor het college hebben inzake de “studiereis” van de wethouder:
1. Welke mogelijke informatiebronnen behalve LUCI In Frankrijk zijn door het college geëvalueerd om zich te verdiepen in de energiebesparing die LED technologie kan leveren?
2. Wat waren de verschillende criteria die het college heeft gebruikt bij het beslissen welke informatiebron het meest geschikt was?
3. Wat is de rangvolgorde van der verschillende bronnen van informatie als deze criteria toegepast worden?
4. Wie vergezeld de wethouder op zijn reis op kosten van de Valkenburgse belastingbetaler?
5. Hoe wordt in het tolken voorzien?
6. Is de Arbowet van toepassing op bestuurders van een gemeente?
7. Hoeveel boter mag een lid van het college op zijn hoofd dragen met inachtneming van de Arbowet?
Met vriendelijke groet, Fractie Transperant.
E. Weekers Broekhem 120 6301 HL Valkenburg a/d Geul
J. Blom Hanewei 37 Schin op Geul.

← Vorig bericht

Ingezonden brief over basaltstenen

Vragen korting op het provinciefonds

Volgend bericht →