Vragen over Wilhelminalaan

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Vragen over Wilhelminalaan

Van waar deze omezwaai?Geacht College,
Uit de pers en de notulen van het college van B&W hebben wij begrepen dat de werkzaamheden in en aan de Wilhelminalaan niet in een fase worden uitgevoerd.

Als wij het goed hebben begrepen word het werk nu in twee periodes uitgevoerd nl eerst de nutsbedrijven en vervolgens na het toeristenseizoen pas de gemeente.
College, U heeft ons als raad en de bewoners van de Wilhelminalaan als ook de ondernemers steeds voor gehouden dat er direct na de carnaval zou worden begonnen met deze renovatie,dit alles mede om het tijdsplan zo kort mogelijk te houden.
Hierdoor zou de overlast voor de aanwonenden en de ondernemers tot een minimum beperkt blijven. College van waar deze omezwaai?
Of heeft dit iets te betekenen? Werkt dit soms door in de verdere plannen voor het centrum?
Vraag 1: college kunt u ons de time table laten toekomen met de uit te voeren werkzaamheden?
Vraag 2: college kunt u aan geven waar de benodigde gelden vandaan komen?
Vraag 3: college waarom wordt deze drukke verkeersader zolang verstoord?
Vraag 4: college is er soms sprake van geldgebrek in de Gemeentekas?

Met vriendelijke groet,
VVD Valkenburg aan de Geul
Wim Westerhof

← Vorig bericht

Exclusieve wandeling in Groeve ‘t Rooth

Bert Smeets is teammanager Belisol cyclingteam

Volgend bericht →