Vragen van het CDA aan het College ivm een voorgenomen kulturele samenwerking met Monschau

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Vragen van het CDA aan het College ivm een voorgenomen kulturele samenwerking met Monschau

In de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni j.l. staat de volgende passage:

“Aanbod jumelage met de gemeente Monschau. Het college gaat hier positief op in en zal in het najaar een bestuurlijke delegatie uitnodigen”.

N.a.v. dit besluit heeft onze fractie enige vragen aan U:

Vraag 1:

Van welke gemeente is het initiatief tot de beoogde jumelage uitgegaan en sinds wanneer speelt dit onderwerp?

Vraag 2:

Wat zijn Uw argumenten om hier positief op in te gaan? Wordt dit besluit door alle leden van het college gedragen?

Vraag 3:

Hoe denkt U de beoogde samenwerking concreet inhoud te aan geven? Hoe zouden beide gemeenten elkaar kunnen helpen? Wat betreft informatievoorziening zijn er immers reeds vele kanalen.

Vraag 4:

Welke financiële consequenties brengt dit besluit met zich mee, waarbij ook de tijd gerekend dient te worden van de ambtelijke ondersteuning? Is er een gespecificeerd kostenplaatje gemaakt?

Heeft Uw college reeds geld gereserveerd om deze jumelage op te starten?

Vraag 5:

Welke voordelen op welk gebieden denkt U bij de beoogde jumelage voor onze gemeente binnen te halen en binnen welke termijn?

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de CDA-fractie Valkenburg aan de Geul,

Marij Verheggen-Penders,

raadslid.

← Vorig bericht

Slotfeest succesvolle wielermaand voor Valkenburg aan de Geul

CDA stelt vragen over vliegtuigoverlast van Maastricht-Aachen Airport

Volgend bericht →