Vrees voor verzakking is niet weggenomen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Vrees voor verzakking is niet weggenomen.

Onafhankelijke bezwarencommissie hoort bezwaren centrumbewoners.Deltares uit Delft heeft de ondergrond waarin de tweelaagse parkeergarage gebouwd wordt, uitgebreid onderzocht. Het bedrijf werkt voor Hurks BV en zal voor, tijdens en na de realisering van het winkelplan "Aan de Kei" de bouwput en de omliggende woningen in een straal van honderd meter monitoren. Dat gebeurt met metingen en schouwingen door werknemers van het bedrijf.

Dat was een van de – overigens – weinige antwoorden die dhr. Coumans, ontwikkelaar bij Hurks BV, gaf tijdens de woensdagavond gehouden hoorzitting in de gemeentelijke raadzaal.
Zes bezwaarmakers, die ieder een bezwaarschrift gericht hebben tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2012 inzake de verleende omgevingsvergunning aan Hurks Vastgoedontwikkeling Eindhoven B.V. voor de realisatie van het winkelcentrum “Aan de Kei”, kregen van de onafhankelijke bezwaarcommissie de gelegenheid hun bezwaren nogmaals toe te lichten.

Bezwaarmakers, de heren Bouwens en Kengen uit de St.Pieterstraat, hebben bezwaar gemaakt tegen het bouwplan vanwege de instabiele ondergrond waarin het plan gerealiseerd gaat worden. Bouwens beargumenteerde zijn bezwaar door te stellen dat bij de recente rioleringswerkzaamheden voor zijn deur het grondwater omhoog spoot bij het graven door de kleilaag voor een rioolput.

De heer van der Pol, ingehuurd door de gemeente Valkenburg aan de Geul, lichtte de werkwijze die Deltares gaat hanteren toe. "Er worden wanden in de grond aangebracht die tot onder de kleilaag reiken waardoor een waterdichte afsluiting komt. Dat zal rondom de bouwput gebeuren. Binnenin kan dan de parkeergarage gebouwd worden. Daar wordt alle water weggetrokken.

De vrees die Bouwens en Kengen hebben vanwege scheurvorming van hun eigendommen kon woensdagavond niet weggenomen worden door de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente en Hurks. Daarvoor was bij deze vertegenwoordigers deze specifieke bodemgesteldheidskennis niet aanwezig.
Stichting Wonen Zuid maakte bezwaar dat Hurks BV gebruik maakt van hun eigendom bij de in- en uitrit van de parkeergarage. Daardoor is Wonen Zuid belanghebbende in deze zaak terwijl het College van B&W in haar vergunningverlening geen criteria daarvoor heeft aangegeven. "Daardoor is de vergunning en dus het bouwplan, niet uitvoerbaar te maken", zo schetste de advocaat van Wonen Zuid.

Hierop antwoordde de vertegenwoordiger van de gemeente Valkenburg aan de Geul dat eigendomsrecht ook beperkingen kan inhouden.

Wonen Zuid maakte tevens bezwaar aan het adres van de gemeente en aan Hurks BV dat zij vele verzoeken ter beantwoording van vragen, levering van rapportages en adviezen e.d., opgesomd op drie vellen A4-papier, tot de dag van vandaag niet heeft ontvangen. Daarop werd geen antwoord gegeven.

De onafhankelijke bezwarencommissie zal over 4 tot 5 weken een advies uitbrengen aan het gemeentebestuur. Op hun beurt kan het College dit advies – wel gemotiveerd – naast zich neerleggen en een ander besluit nemen.

Meer lezen over Deltares: www.deltares.nl

← Vorig bericht

Coalitie Valkenburg aan de Geul blijft intact.

Bedankt, bedankt, bedankt: 3 keer bedankt!

Volgend bericht →