Vrije School gereserveerd voor initiatief Schin op Geul

Voorpagina » Toerisme » Vrije School gereserveerd voor initiatief Schin op Geul
Commissieleden van Sociaal Domein werden via een raadsbulletin door wethouder Bert Dauven geïnformeerd over de gang van zaken m.b.t. de eventuele vestiging van de vrije school in Schin op Geul.
Harrie Trimbos (VVD) deelde mee dat de situatie begin dit jaar veranderd is. Na diverse gesprekken van het Ouderinitiatief, Innovo, Pallas en de gemeente werd door het Ouderinitiatief aan Stichting Pallas op 15 maart 2017 de opdracht gegeven om in overleg met alle instanties een Vrije School in Schin op Geul te initiëren. Tot 1 mei 2017 dienen de nieuwe plannen ingediend te zijn bij het College. Deze kunnen dan in de raadsvergadering van 10 juli 2017 besproken worden en moet Stichting Pallas geplaatst worden op het plan van scholen.
Het Ministerie van Onderwijs heeft nieuwe wetgeving in voorbereiding die per 1 januari 2018 ingaat en die deze gang van zaken gaat versoepelen. Intussen worden gesprekken gevoerd met het Ministerie over de gang van Zaken.
Bij monde van de wethouder is toegezegd dat het schoolgebouw tot 1 augustus 2018 in afwachting van nieuwe initiatieven zal worden onderhouden en niet aan andere partijen zal worden verhuurd/verkocht.
Dhr. Jacobi (D66) stelde nog dat uit oogpunt van de keuzevrijheid van ouders voor schoolopleiding te overwegen viel om binnen Valkenburg aan de Geul onderwijs aan te bieden in een Openbare School, een RK School en een Vrije School. Uitgaande van 1 school op de berg en 2 scholen in het centrum. Hierdoor zou misschien een meer haalbare situatie kunnen ontstaan. De wethouder wilde hierin niet meegaan door opheffing van meerdere scholen.
Wel deelde Bert Dauven nog mee dat Innovo een verzoek had gedaan aan de gemeente om de fusie goed te keuren van de St.Antoniusschool Schin op Geul met de Plenkertschool Valkenburg. Deze fusie zal door de gemeente worden bekrachtigd en doorgezonden naar het Ministerie.
Per 1 augustus 2017 zal het schoolgebouw dan terugvallen aan de gemeente. Het ministerie zal dan ca. € 400.000,- aan Innovo gaan overmaken als kosten voor het fusieproces.
← Vorig bericht

Start reconstructie Walramplein/Molenstraat

Falco wint topper tegen Westa

Volgend bericht →