VSP: meer veiligheid op de rijkswegen

Voorpagina » Nieuws » VSP: meer veiligheid op de rijkswegen

De Valkenburgse Senioren Partij (V.S.P.) vraagt in een artikel 32-brief of het college van B&W bereid is met de provincie Limburg in contact te treden om te komen tot meer veiligheid op de provinciale wegen. Er moet meer aandacht zijn voor snelheidscontroles, terugbrengen van de maximumsnelheid in Oud-Valkenburg, aanpassingen aan de infrastructuur en veilige oversteekplaatsen (zebra’s) met middengeleiders, vindt de raadsfractie.

Verlichting Rasberg
Verder wil de VSP een openbare verlichting op de Rasberg in Berg en Terblijt. De partij vraagt of het college hierover ook met de provincie wil overleggen.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Mogelijk voetgangersbrug in Emmalaan

Eindejaarslunch voor Valkenburgse senioren

Volgend bericht →