VV Walram blijft strijden voor nieuw clubhuis

Voorpagina » Nieuws » VV Walram blijft strijden voor nieuw clubhuis

Het nieuwe clubhuis voor VV Walram komt er – zoals het er nu uitziet – niet. Dit blijkt uit de inmiddels door het College van B&W vastgestelde beleidsnota “Valkenburg aan de Geul Beweegt!”.  De nota waarin ook duidelijk wordt dat SV Geuldal geen nieuwe accommodatie op de grens van Valkenburg en Wijlre krijgt en dat ook VV Berg de nieuwbouwwensen voorlopig kan “begraven”. 

Het bestuur van VV Walram laat het er niet bij zitten. Voorzitter John Pisters is erg teleurgesteld en verbolgen. Hij: “Het is echt niet fijn meer. We hebben op onze eerste brief van 17 februari aan het college een antwoord gekregen waarin zaken staan die niet op waarheid berusten. Ter illustratie zal ik je één voorbeeld geven. 

Er wordt beweerd dat de gemeente het meeste geld besteedt aan de buitensport. Dit is onjuist. Op pagina 27 van de beleidsnota blijkt uit tabel 2.9 duidelijk dat de verhouding tussen uitgaven binnensport: buitensport 75:25 bedraagt en dat deze ook na taakstelling De Polfermolen nog steeds 60:40 bedraagt. “

Op de vraag wat er nu gaat gebeuren steekt de voorzitter opnieuw van wal. ”We laten het er niet bij zitten.  Omdat de plannen van het College aanstaande maandag 22 maart in de Commissie Sociaal Domein en op 12 april in de gemeenteraad worden besproken, hebben wij naar die instanties en naar het College toe nogmaals  gereageerd. In dit schrijven hebben we de onjuiste weergave van enkele zaken duidelijk ter sprake gebracht. Het is een ultieme poging van ons om het gemeentebestuur te overtuigen, dat een nieuw clubhuis voor ons echt geen overbodige luxe is en dat dus andere keuzes moeten worden gemaakt in de beleidsnota.”

Komende maandag vergadert de commissie Sociaal Domein vanaf 19:00 uur en zal digitaal te volgen zijn.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Zes wildcards voor Amstel Gold Race toegekend

Liefst 14% briefstemmen ongeldig vóór verandering regels, daarna 3,93%

Volgend bericht →