VVD: wil discussie over centrumplan

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » VVD: wil discussie over centrumplan

Kroonjuwelen van Valkenburg kun je slechts 1 keer verkopen VVD Valkenburg aan de Geul
PA Emmalaan 22
6301 GR Valkenburg aan de Geul
Betreft: Zienswijze VVD met betrekking tot verkoop gronden Gosewijnstraat/
Th. Dorrenplein en Th. Dorrenplein/Dr. Erensstraat Valkenburg centrum.
Geacht college,
Zoals u weet heeft de VVDfractie vanaf de eerste presentatie door dhr Arets al gewezen op de gevoeligheden bij uw plannen in en rond het centrum. Bouwen rond de kerk en op de kuil aan de Gosewijnstraat zien wij nog steeds als afbreuk doen aan beeldbepalende plekken binnen Valkenburg centrum. Bouwen aangrenzend aan de dr Erensflat zien wij als positief (met bedenkingen i.v.m. het evenementenplein) evenals de nieuwe bebouwing aan de Louis van der Maessenstraat. Dit alles hebben wij op 17 maart ook duidelijk gesteld. Wij zijn er van uitgegaan dat dit alles slechts richtinggevend zou zijn. Vervolgens zou er ook een sfeerbeeld bijkomen. Op 30 juni blijkt ineens dat dit alles al vaststaat. Is dit niet autoritair gedrag van uw college, het plotseling negeren van het hoogste orgaan in de Gemeente, De Gemeenteraad? Alles wat wij hebben aangedragen verdwijnt.
Wij willen graag in discussie over het centrum dat voor de Valkenburgse toekomst zo belangrijk is. Onder het mom van: ‘de investeerder heeft haast’, wordt de “slikken of stikken” tactiek toegepast. Onze vraag is, waar blijft het sfeerbeeld? Dit vinden wij niet meer terug. waar blijft het uitzicht op het Spaans Leenhof, ons VVV kantoor? De meest monumentale trekpleister van ons centrum. Hoe kunnen wij hier nu over meedenken? Bent u vergeten dat met name dank zij het stugge volhouden van de VVD, het Theodoor Dorrenplein autovrij is geworden. Bent u ook al vergeten dat de week- antiek- en andere markten die op dit plein gehouden worden plotseling veel meer bezoekers trekken en lucratiever zijn voor de handelaren!! Er zijn nog talloze evenementen die liggen te rijpen om van dit prachtige plein te profiteren en voor Valkenburg meer bezoekers te genereren. College u moet vooral deze kip met gouden eieren slachten VOORDAT ze uitgelegd is!! Het aan twee zijden bebouwen van dit plein, (ooit werd in de toeristische visie geroepen “de Geul ons kralensnoer moet meer zichtbaar zijn!!!”)
En ons college besluit ook het kralensnoer, deze schat, maar te verstoppen voor ons nageslacht. College u heeft €€ tekens in de ogen, net als bij het Polfermolenproject, overigens ook een misrekening ($$ zijn minder waard) u vergeet echter dat de evenementenmogelijkheid kleiner, zo niet onmogelijk wordt. Vanwege de kleinere ruimte die overblijft, (bebouwde stukken kunnen niet benut worden) maar ook vanwege de klachten wegens geluidoverlast, door de nieuwe gasten of permanente bewoners.
Bij de ter inzage liggende stukken is het enige wat er zichtbaar wordt een vaag vlekkenplan. Wij zouden zeggen, maak dit alles eens bespreekbaar, leg dit voor aan de commissie SOB. Dan kunnen wij tenminste er over in discussie gaan. Natuurlijk weten wij wel dat dit duidelijk alleen een beslissing is van het college. Het is echter een kwestie van fatsoen, (normen en waarden?) om niet zo met de gemeenteraad om te gaan zoals u in deze kwestie doet.
De kroonjuwelen van Valkenburg kun je slechts 1 keer verkopen dus wees daar erg zuinig mee. …….. (niet verkopen kon op de lange termijn wel eens MEER rendement kunnen opleveren)
Met een liberale groet,
Wim Westerhof

← Vorig bericht

Tv Valkenburg zoekt nieuwe medewerkers

Wensen en bedenkingen van de CDA-fractie

Volgend bericht →