Waar blijft de toegezegde evaluatie van de parkeerproblematiek Grachtstraat

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Waar blijft de toegezegde evaluatie van de parkeerproblematiek Grachtstraat

vraagt IBGV zich af in een brief aan het College

Medio 2005 werd in overleg met een afvaardiging van de bewoners, de dorpsraad Schin op Geul en een vertegenwoordiging van de gemeente een voorlopige oplossing aangedragen voor de jarenlange parkeerproblematiek in de Grachtstraat.

Voorwaarde bij deze “voorlopige oplossing” was dat na een jaar van functioneren een evaluatie gehouden moest worden, waarbij eventuele verbeteringen en aanpassingen konden worden aangedragen.

De evaluatie zou volgens planning eind mei / begin juni 2006 dienen plaats te vinden.

De afgelopen week is het noodzakelijke achterstallige onderhoud aan de rijbaan-verharding in de Grachtstraat uitgevoerd. Voor veel mensen in deze straat een verademing! Echter de toegezegde evaluatie van de gerealiseerde parkeervoor-zieningen bleef uit.

Concreet wil ik de volgende vragen aan u voorleggen:

1. Wanneer kunt u ons toezeggen dat de aan de bewoners toegezegde evaluatie daadwerkelijk wordt opgestart en welk tijdsbestek acht u noodzakelijk voor de evaluatie en eventuele verbeteringen in de inrichting van het parkeren?

2. Bent u bereid de bewoners van de Grachtstraat opnieuw te enquêteren of men de maatregelen als verbetering dan wel verslechtering ervaart en welke verbeteringen zij eventueel willen aandragen?

3. Waarom is de parkeerplaats nabij de entree van de Sousberg niet ingericht in overeenstemming met toezegging aan de bewoners en de Dorpsraad Schin op Geul? Binnen welke termijn wilt u hier alsnog invulling aan geven?

4. Bent u bereid eventuele noodzakelijke middelen voor verbetering en aanpassingen van de parkeerproblematiek in de Grachtstraat voor 2007 op te nemen in het meerjareninvesteringsplan?

In afwachting van uw antwoord, tekent.

Met vriendelijke groet.

Wim Weerts,

fractievoorzitter IBGV

← Vorig bericht

Politiek huwelijk in Valkenburg

Gemeente blijft historische Gemeentegrot zelf exploiteren

Volgend bericht →