Waar blijft het halfjaarlijks overleg tussen dorpsraad en gemeente

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Waar blijft het halfjaarlijks overleg tussen dorpsraad en gemeente

en waarom is de subsidie over 2005 en 2006 nog niet uitgekeerd, vraagt het CDA aan het College

Op de openbare vergadering van de dorpsraad Berg Geulhem Terblijt Vilt op 28 september j.l. kwam naar voren dat de dorpsraad over de jaren 2005 en 2006 geen subsidie heeft gekregen van de gemeente. Daarnaast is er nog geen afspraak gepland voor het halfjaarlijkse overleg met Burgemeester en Wethouders. Dit overleg heeft al langer dan een jaar niet meer plaatsgevonden, aldus de leden van de dorpsraad.

De CDA-fractie is van mening dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, onder andere naar haar inwoners. Afspraken die in het verleden zijn gemaakt, moeten worden nagekomen; wordt daarvan afgeweken moeten er goede redenen zijn. Indien U een nieuw beleid wil t.a.v. de dorpsraden, dient dit tijdig en op de juiste wijze met alle betrokkenen gecommuniceerd te worden. De CDA-fractie wil U hierbij oproepen om te investeren in een goede relatie met de dorpsraden. Het is onaanvaardbaar dat dorpsraden gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van het uitvoeringsapparaat van de gemeente.

Naar aanleiding van de onvrede van de dorpsraad Berg Geulhem Terblijt Vilt, wenst de CDA-fractie U enige vragen te stellen.

Vraag 1:

Wat zijn de gemeentelijke afspraken t.a.v. het uitkeren van subsidie aan de dorpsraden? Heeft de hierboven genoemde dorpsraad gelijk als zij stellen dat de gemeente zich niet houdt aan de gemaakte afspraken? Heeft de gemeente de subsidie waar de dorpsraad recht op heeft ten onrechte nog niet uitgekeerd?

Vraag 2:

Hebben de andere dorpsraden ook nog geen subsidie ontvangen over 2005 en over 2006?

Vraag 3:

Volgens de dorpsraad is er langer dan een jaar geen halfjaarlijks overleg meer geweest. Is de bewering van de dorpsraad Berg Geulhem Terblijt Vilt juist? Wanneer zal Uw eerstvolgende overleg met de genoemde dorpsraad gaan plaatsvinden?

Vraag 4: Hoe is de overlegfrequentie met de andere dorpsraden in onze gemeente? Heeft overleg in het afgelopen halfjaar plaatsgevonden?

Vraag 5:

Wilt U Uw beleid t.a.v. de dorpsraden handhaven of wijzigen? En met welke argumenten?

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

CDA-fractie Valkenburg a/d Geul, namens deze,

Marij Verheggen-Penders, raadslid.

Roger Huntjens, raadslid.

← Vorig bericht

Jongeren gaan overgewicht te lijf met Real Fit bij de Polfermolen!

Uitstel renovatie Geulkademuren tot in 2007

Volgend bericht →