Waarom een gebiedsontwikkeling?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Waarom een gebiedsontwikkeling?

Nieuwe visie voor gebied tussen Maastricht – Meerssen – Valkenburg.Integrale gebiedsontwikkeling levert méér op dan de som van de individuele projecten. Bij gebiedsontwikkeling gaat het om samenhang. Maastricht, Meerssen en Valkenburg willen de versnippering in ruimte en economie opheffen door het duurzaam vervlechten en benutten van elkaars kwaliteiten. Proces en inhoud zijn dus onlosmakelijk met elkaarverbonden.
Gebiedsontwikkeling verbindt in één samenhangend en begrensd plan:- uiteenlopende functies en belangen- planvorming met ruimtelijke investeringen- winstgevende met verliesgevende plandelen- rood voor groen, ruimte voor ruimte- overheid met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en bewoners. Daartoe bundelen de partners geld, menskracht en kennis om grootschalige projecten snel en in samenhang voor te bereiden, te plannen en uit te voeren.
Dit toont de noodzaak voor een integrale aanpak duidelijk aan. Hierbij worden diverse grenzen overschreden:
– tussen gemeenten (Maastricht, Meerssen, Valkenburg)
– tussen beleidsterreinen (economie, ruimtelijke ordening, natuurbehoud, landbouw)
– tussen overheidsniveaus (rijk, provincie, gemeenten)

De Gebiedsontwikkeling MaastrichtValkenburg wordt geleid door een stuurgroep bestaande uit Maastricht, Meerssen, Valkenburg en de Provincie Limburg. Centraal staat de gezamenlijke meerwaarde van regionale samenwerking, die verder reikt dan het belang van één gemeente.

De Gebiedsontwikkeling MaastrichtValkenburg heeft ook een relatie met het omliggende gebied. Het gaat om alle landelijke gemeenten van Zuid-Limburg. Zij maken deel uit van het zgn. Nationaal Landschap Zuid-Limburg en vormen een onderdeel van het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg, zoals dat in de Nota Ruimte is benoemd. Momenteel wordt de vorm van de toekomstige projectorganisatie uitgewerkt en worden potentiële partners (publiek/private samenstelling) benaderd.

Het kernteam van Gebiedsontwikkeling MaastrichtValkenburg is iedere dinsdag en woensdag bereikbaar op Kasteel Geusselt. Gemeente Maastricht: Wim Jan Doelman, Erik Kaptein Gemeente Valkenburg: Freddy de Groot, Bart MennensGemeente Meerssen: Ed MoonenProvincie Limburg: Léon Roomans, Robbert van den BornStrategie Verbinden van concrete projecten MaastrichtValkenburg vernieuwt zichzelf met behoud van bestaande kwaliteiten. Door voortdurende innovaties kan een topregio gerealiseerd worden. Cultuur, onderwijs en toeristische (zorg-)concepten dragen hieraan bij. De ambitie van Maastricht om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te zijn ondersteept het elan. In de gebiedsontwikkeling worden projecten uitgevoerd die de samenhang tussen verschillende economische activiteiten versterken. De focus ligt op versterking van de vrijetijdseconomie en de daarbij behorende ruimtelijke omgeving. Daartoe bundelen de partners geld, menskracht en kennis om grootschalige projecten snel en in samenhang voor te bereiden, te plannen en uit te voeren.

Visie: één groene weldadige stad In 2020 is MaastrichtValkenburg één groene weldadige stad waar zowel inwoners als de veeleisende bezoeker een spannend mengsel van cultuur, natuur, historie, wellness, zorg en gastronomie proeven. Rust en dynamiek wisselen elkaar op speelse wijze af. Hierdoor verblijven bezoekers er straks langer dan nu en besteden zij meer.

De visie van de gebiedsontwikkeling wordt beschreven in het visiedocument “Eén groene weldadige stad – gebiedsontwikkeling MaastrichtMeerssenValkenburg”. Een belangrijk doel is de identiteit van het gebied naar een hoger (internationaal) niveau te brengen. De vrijetijdseconomie (zowel bewoners als toeristen) is daarbij de focus.
De visie is gefundeerd op 7 thema’s, waarbij met name de eerste drie de speerpunten vormen:
– Wellness & Leisure- (Semi-) Zakelijk toerisme
– Zorg & Hospitality
– (Hoogwaardige) Zakelijke dienstverlening
– Slowfood & Gastronomie- Bereikbaarheid
– Landschap & Cultuurhistorie.
Aan de thema’s zijn tal van projecten gekoppeld die zullen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van Gebiedsontwikkeling MaastrichtValkenburg. Om de samenhang tussen de thema’s en de (potentiële) projecten in beeld te brengen zijn een matrix en structuurkaarten ontwikkeld.
Meer info zie: www.gomv.nl Nieuw centrum Valkenburg Opknapbeurt van historisch centrum en winkelcentrum.
Door het opwaarderen van het historisch centrum en aangrenzende winkelcentrum krijgt het toekomstig verkeersvrije centrum mét funshopping een stijlvoller karakter, complementair aan Maastricht en de regio. Hierdoor zal Valkenburg ook als vestingstad op de toeristische kaart komt te staan. In het historisch centrum ligt het accent op de beleving van culturele kwaliteit. In het winkelcentrum brengen fraai verzorgde winkels producten die enerzijds aansluiten op de dagelijkse behoeften en anderzijds mensen laten kennismaken met streekeigen producten.
City of Wellness Body en mind komen volledig aan bod in de City of Wellness Valkenburg revitaliseert zijn historisch centrum, winkels en het gebied tussen de Geularmen. Spa’s en treatments zorgen voor een aanzienlijk uitgebreider wellness aanbod dan Thermae 2000 nu heeft. Er komen extra thermaalbaden en centra voor beauty en care in het gebied. Voldoende vijfsterren accommodaties. Maar ook specialistische kleinschalige klinieken en zorgtoerisme. Body en mind komen hier volledig aan bod.
Meer info zie: www.gomv.nl

← Vorig bericht

Sibbe MC 1 Kampioen.

Mei-denplanting Vilt gaat niet door.

Volgend bericht →