Waarom wederom vertraging renovatie Grachtstraat?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Waarom wederom vertraging renovatie Grachtstraat?

Waarom weer bericht uit de krant vernemen?Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderwerp: vragen ex art. 41 reglement van orde Valkenburg
19 februari 2009

Geacht College,

Vandaag hebben we met verbazing kennis genomen van het besluit van uw College om de reconstructie van de Grachtstraat uit te stellen tot maart 2010. In een brief aan de bewoners deelt u mee dat het uitstel zijn oorzaak vindt in de uitbreidingsplannen van hotel Bemelmans. Door het bouwverkeer zou de pas gereconstrueerde Grachtstraat meteen het risico lopen ernstig beschadigd te raken.

Dit uitstel roept bij ons een aantal vragen op.

1. Hoe komt het dat u nu pas zicht heeft op een risico terwijl de uitbreidingsplannen van hotel Bemelmans reeds lang bekend zijn?
2. Hoe definitief is het tijdstip van de start van de uitbreiding van het hotel?
3. Is hierbij rekening gehouden met bezwaarprocedures?
4. Wat gebeurt er als de uitvoering van de plannen van het hotel vertraging oplopen?
5. Werkzaamheden door de nutsbedrijven worden al vóór de zomer van 2009 uitgevoerd. Betekent dat dat de straat gedeeltelijk open blijft liggen tot ergens ver in het jaar 2010 als de werkzaamheden worden afgerond?
6. Hoe verhoudt het uitstel zich tot de beslissing in de vergadering van B&W van 10 februari 2009 om de aanbestedingsprocedure op te starten?
7. Hoe is beschadiging in de toekomst te voorkomen als er andere bouw- of verbouwplannen in de Grachtstraat moeten worden uitgevoerd?
8. Is de Grachtstraat na reconstructie nog geschikt voor vracht- en landbouwverkeer?
9. Kunt u ons exacter aangeven wanneer in 2010 de werkzaamheden worden afgerond?
10. Is er behalve een mededeling naar de bewoners ook overleg over het uitstel geweest met de bewoners of een vertegenwoordiging hiervan of met de dorpsraad?
Het moet ons van het hart dat het bedroevend is te moeten constateren dat een project dat zo hoog op de agenda van dit College staat niet wordt afgerond tijdens de zittingsperiode van dit College. Tenslotte zouden we het als fractie ten zeerste op prijs stellen als in dergelijke gevallen de raadsfracties en de vakcommissie een afschrift van een mededeling aan bewoners zouden ontvangen.
Nu moeten wij het helaas (opnieuw) uit de krant vernemen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
namens de fractie PvdA/D’66
J.Simons Valkenburg

← Vorig bericht

Ingezonden brief: Wim Weerts reageert

Bram I heeft sleutel van Valkenburg

Volgend bericht →