Waarom wordt Curfsweg afgesloten ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Waarom wordt Curfsweg afgesloten ?

Afsluiting van Curfsweg (mergelweg) in relatie met het verkeersarrangement te Houthem. Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg a/d Geul

Betreft: vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde.

Onderwerp: Afsluiting van Curfsweg (mergelweg) in relatie met het verkeersarrangement te Houthem.

Geacht College,

Na eerdere inmiddels beantwoorde schriftelijke vragen is het gezien de actualiteit noodzakelijk om op dit onderwerp terug te komen. Op dinsdag 9 december werden we plots zonder vooraankondiging geconfronteerd met de fysieke afsluiting van de bedoelde weg, naar de reden waarom kunnen we enkel gissen.

In de besluitenlijst van B&W dd 25 november 2008 lezen we dat er besloten wordt Ankerpoort per omgaande verantwoordelijk te stellen voor de veiligheid van de weg die naar het oordeel van het College een openbare functie heeft. We gaan er vooralsnog vanuit dat de afsluiting een tijdelijke maatregel is en de weg weer open wordt gesteld op het moment dat de veiligheid voldoende is geborgd. Gezien het openbaar karakter dat deze weg al decennia lang heeft is afsluiting niet wenselijk en naar onze mening ook niet mogelijk.

In dezelfde besluitenlijst van de vergadering van B&W lezen we dat het college inzet op de overname van de Curfsweg en dat die weg voor een periode van 5 jaar verkeersveilig wordt gemaakt middels het nemen van minimale maatregelen. Tevens wilt u onderzoeken of alternatieve verkeersmaatregelen kunnen worden genomen aan de kop en de staart van Houthem, zijnde Strabeek en Meerssen, waarmee doorgaand verkeer zoveel mogelijk wordt voorkomen, dit in plaats van het voorliggende verkeersarrangement.

We vragen ons of waarom de weg voor een periode van 5 jaar slechts verkeersveilig wordt gemaakt. Ook de opmerking met betrekking tot het verkeersarrangement kunnen we niet plaatsen. Geacht college, dit brengt ons tot de volgende concrete vragen,

• Bent u door Ankerpoort op de hoogte gesteld van de afsluiting van de Curfsweg, wat is hierop uw reactie geweest richting Ankerpoort.
• Op welk moment gaat de weg weer open.
• Is onderzocht of juridisch gezien mogelijk is dat de weg ondanks zijn openbare karakter in de laatste decennia, toch mag worden afgesloten zoals dit nu is gebeurd.
• Kan de beheersplicht die ten aanzien van goed onderhoud en een veilige toestand van weg en brug bij Ankerpoort ligt door de gemeente worden afgedwongen. En zo ja neemt u hierin actie.
• Waarom kiest het college voor een periode van slechts 5 jaar bij het verkeersveilig maken van de weg.
• Is onze conclusie juist dat het college voornemens is af te wijken van het voorgestelde en met de dorpsraad ontwikkelde verkeersarrangement in Houthem.

In hoeverre is hier overleg met de dorpsraad over geweest. Het mag duidelijk zijn dat wij het belangrijk vinden dat er een oplossing komt voor de verkeersproblematiek in Houthem, de openstelling van de mergelweg is hier naar onze mening onderdeel van. Naast beantwoording van de vragen in deze brief zullen wij via het presidium vragen om dit onderwerp als bespreekpunt in de commissie SOB op te voeren.

Namens de raadsfractie van Algemeen Belang
Charles van Melsen

← Vorig bericht

Ingezonden brief over gevaarlijke brug Curfsweg

Dialysecentrum nog niet open

Volgend bericht →