Waarom wordt raad niet ingelicht?

Voorpagina » Toerisme » Waarom wordt raad niet ingelicht?

De gemeenteraad wordt door het college van B&W niet ingelicht over het aantrekken van de Pepr Company als mede-organisator van de Kerstmarkt in de Gemeentegrot. “Zonder overigens dat de raad daarvan in kennis is gesteld. Hoezo laagdrempelige politiek. Je loopt zoals gewoonlijk gewoon achter de feiten aan”, aldus Seniorenpartij-raadslid Gertie Silverentand-Nelissen in een brief aan het college over de kwestie.
“In de raadsvergadering van 2 juli 2018 is naar aanleiding van de vraag van de VSP de toezegging gedaan dat de organisatie van Santa Village ook gecontacteerd zou worden. Zij hebben de gemeente immers via een brief hun hulp bij het organiseren aangeboden”, aldus  een passage uit de VSP-brief.

← Vorig bericht

Finish Bergcriterium chaotisch, Adelante Challenge opnieuw zwaar

Fietsongeval in Bergstraat

Volgend bericht →