Walnotenbomen leveren een oplossing voor het klimaatprobleem

Voorpagina » Nieuws » Walnotenbomen leveren een oplossing voor het klimaatprobleem

Mits geplant in driehoeksverband van minimaal drie en maximaal 9 bomen, stelt het IKL vast

Burgers, boeren, buitenlui, maar ook Limburgse bedrijven en gemeenten kunnen door de aanleg van een klimaatbosje een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. De klimaatbosjes bestaan uit minimaal drie tot maximaal negen walnotenbomen, geplant in driehoeksverband.

De bomen leveren niet alleen een bijdrage aan de verbetering van het woon- en werkklimaat, maar ze binden ook kooldioxide (C02). De uitstoot hiervan leidt wereldwijd tot grote klimaatveranderingen. De ‘klimaatbosjes’ staan symbool voor de grote C02-bossen die men elders in de wereld aanlegt ter compensatie van de opwarming van de aarde.

In Nederland is niet zo veel ruimte om grote bossen aan te leggen, maar individuele mensen met grond, maar ook bedrijven en gemeenten kunnen met de aanleg van een klimaatbosje van notenbomen hier wel degelijk gewicht in de schaal leggen. Het is de bedoeling dat via deze campagne van Landschapsbeheer Nederland en de Landschappen de komende jaren in Nederland in totaal 600 bosjes worden aangelegd. In Limburg gaat het Limburgse Landschap en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg,IKL 50 bosjes van notenbomen in driehoeksverband planten. Boeren, particulieren, bedrijven, maar ook gemeenten die belangstelling hebben voor de aanleg van zo’n bosje kunnen hiervoor contact opnemen met de stichting IKL.

Concrete oplossing

De veranderingen in het klimaat leiden wereldwijd tot grote probleem. In de toekomst nemen deze problemen bovendien toe. In Nederland krijgen we nog meer te maken met hittegolven, droge periodes en hevige regenval die grote overstromingen tot gevolg kunnen hebben. In de rest van de wereld is sprake van woestijnvorming, verlies van landbouwgrond en natuurrampen. Het gevolg: armoede, ziekte (o.a. van Lyme), conflicten en het uitsterven van planten en dieren. Door middel van de landelijke campagne HIER vragen 40 maatschappelijke organisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij niet alleen aandacht voor de klimaatproblemen, maar dragen ze ook hele concrete oplossingen voor dit probleem aan.

Intrigerende plek

Met de aanleg van een bosje met notenbomen voegt de initiatiefnemer duidelijk iets nieuws toe aan de omgeving. Door de keuze van deze markante boomgroep in driehoeksverband ontstaat een hele intrigerende plek in het landschap, de stad of op openbare locaties, waar de bomen voor een periode van vele tientallen tot zelfs 100 jaar kooldioxide kunnen binden.

Duurzaam gebruik

Bij de soortkeuze voor de klimaatbosjes is bewust gekozen voor duurzame walnoot, omdat deze in het Nederlandse cultuurlandschap al minstens 2000 jaar als ‘karakteristieke huisgenoot’ fungeert bij boerderijen en gebouwen. Het is een veelzijdige gebruiksboom die elk seizoenen iets ander accent toevoegt aan zijn omgeving en daardoor veel mensen aanspreekt..

Vanwege het driehoeksverband prikkelen ze bovendien de nieuwsgierigheid. De vorm staat symbool voor een duurzaam gebruik, waarbij de oplossing van het grote veelomvattend probleem van klimaatveranderingen deels opgepakt kan worden door individuele mensen. Personen die een locatie voor een klimaatbosje beschikbaar stellen, geven deze boodschap ook door aan al die mensen die mogelijk later met hun kinderen onder deze bomen noten rapen. Op deze wijze inspireert het verhaal van de klimaatbosje ook nieuwe generaties. Tenslotte levert de boom na kap, ook nog hard waardevolle hout op dat veelal in kostbaar kostbare meubelstukken verwerkt wordt.

Samenwerking

Klimaatbosjes kunnen overal geplant worden. Ze zijn bedoeld voor iedereen. De stichting IKL zoekt de samenwerking op met particulieren en boeren in het buitengebied. Maar ook overheden en bedrijven kunnen ook een bijdrage leveren door grond beschikbaar te stellen. Zo kunnen de notenbomen op openbare locaties geplant worden langs wandel of fietspaden in het open landschap, maar ook op bedrijventerreinen, parken, scholen, parkeerzones, pleinen, kinderboerderijen, pompstations, bij winkelcentra, fastfoodcentra of meubelboulevards. Voor 28 locaties heeft IKL plantmateriaal beschikbaar. Het Limburgs Landschap plant verder aan op haar eigendommen.

Opvallende plantlocaties

Voor de aanleg van klimaatbosjes gelden geen expliciete eisen. Het basismodel bestaat uit drie walnoten in driehoeksverband, waarvoor de optimale afmetingen van 16 bij 16 meter aangehouden worden. Maar dit kan ook worden opgeschaald tot een parkmodel (zes bomen, 24 x 21 meter) of een bosmodel (negen bomen, 32 bij 28 meter).

Vanwege het bewustwordingselement krijgen opvallende plantplekken echter de voorkeur. Bij het bosje wordt een informatiepaneel geplaatst dat het publiek informeert waar dit landschapselement voor staat.

Grondeigenaren als boeren en particulieren, maar ook bedrijven, scholen, dorpsraden en gemeenten die een met de aanleg van een klimaatbosje , een op de toekomst gerichte bijdrage willen leveren aan het wereldwijde klimaatprobleem én een aangenaam, aantrekkelijk woon- en werkklimaat, kunnen contact opnemen met de stichting IKL

Voor meer informatie : 0475 – 386 430

Doe mee. Laat HIER zien dat klimaatbosjes meer dan noten alleen opleveren

← Vorig bericht

CDA blijft aandringen op vrijmaken van geld voor renovatie Streekmuseum

Kleine bekeroverwinning Walram 1

Volgend bericht →