Walramplein krijgt nieuwe verkeersborden

Voorpagina » Toerisme » Walramplein krijgt nieuwe verkeersborden
De verkeers- en parkeersituatie op het vernieuwde Walramplein is door de ondernemers en de bewoners gemonitord. Daaruit is gebleken dat op ongewenste plaatsen geladen/gelost wordt, te hard het plein opgereden wordt, regulier verkeer ongewenst op de rijbaan langs de winkels en woonhuizen rijdt, plaatsen waar niet geparkeerd mag worden niet duidelijk zichtbaar zijn en de taxistandplaats onvoldoende gebruikt wordt. Er worden nu maatregelen genomen, zo blijkt uit een schrijven van de deelprojectleider Hart voor Valkenburg.
Daarin staat te lezen dat “de knelpunten met de ontwerper van het plein, Plangroep Heggen en verkeersdeskundigen van de gemeente zijn besproken. Een deel van de knelpunten is opgelost als de nog ontbrekende bebording rond het plein is geplaatst. Deze is reeds geruime tijd geleden besteld, kent echter een lange levertijd. Als de bebording beschikbaar is zal deze met voorrang worden geplaatst.”
Verbeterplan
Om alles in goede banen te leiden wordt op dit moment een plan opgesteld dat verbetering moet brengen. “Het plan wordt momenteel in detail uitgewerkt”, aldus de deelprojectleider. Het repareren en vervangen van de kapotte basalt- en straatbakstenen, de verzakkingen, het herstellen van enkele regenwateraansluitingen en lokaal voegwerk staat de gehele maand februari ingepland.
Meer parkeerplek
Op het nieuwe, gerenoveerde Walramplein kunnen 52 auto’s meer parkeren dan in de oude situatie. Dat komt doordat de ‘middenweg’ tussen beide pleinen is opgeheven. Daardoor zijn de milieuboxen verhuisd naar het Berkelplein. Het Walramplein heeft een andere indeling gekregen. Er zijn nieuwe bomen geplant.
Archieffoto TV Valkenburg
 
← Vorig bericht

Programma amateurvoetbal voor zondag 3 februari

Ingezonden brief 'Stichting In onsen Lande van Valckenborgh'

Volgend bericht →