Wandelen in Groeve ‘t Rooth

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Wandelen in Groeve ‘t Rooth

Op zaterdagochtend 20 mei exclusieve wandeling in Groeve ‘t Rooth.Exclusieve wandeling in Groeve ‘t Rooth
Op zaterdagochtend 20 mei kunt u weer een geleide wandeling maken door Groeve ’t Rooth.
Tijdens deze wandeling zal er aandacht zijn voor de geologische verschijnselen die in de groeve te bewonderen zijn, maar met name voor de in de groeve aanwezige natuurwaarden.
Verborgen vallei
Groeve ’t Rooth is een mergelgroeve van circa 45 hectare, die sinds 1938 in gebruik is. Ze ligt ten noordoosten van Cadier en Keer, bij het buurtschap ’t Rooth. Sinds eind 2003 is het zuidelijke deel van de groeve in eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het betreft het zogenaamde afgewerkte gedeelte van de groeve. Dat wil zeggen dat dat deel van de groeve na de exploitatie is aangevuld met dekgronden, die inmiddels weer met bomen en planten begroeid zijn. In de groeve zijn nog diverse kalkwanden zichtbaar, zodat er een indrukwekkend landschap is te aanschouwen. Ook processen als erosie zijn er goed te zien.
Paradijs voor amfibiën, graafbijen en wespen, vlinders en zeldzame planten
Al in 1987 kreeg het toentertijd reeds ‘heringerichte’ deel van de groeve (circa 25 hectare) het predikaat “Beschermd Natuurmonument”. De aanleiding voor deze aanwijzing was de aanwezigheid van diverse soorten beschermde planten en dieren en de grote variatie aan vegetatietypen in de groeve. Dit komt onder andere door de verschillen in ligging (noord- of zuidhelling), in hoog of laag, wel of geen kalk aan de oppervlakte, etcetera. Op warme plekjes groeit bijvoorbeeld wilde marjolein, terwijl op de beschaduwde wanden juiste hele speciale varens groeien. Ook de aanwezigheid van diverse poelen die zeldzame amfibieën herbergen, hebben ertoe bijgedragen dat de groeve als Beschermd Natuurmonument is aangewezen.
Hoelaat en waar?
De excursie start zaterdagochtend 20 mei om 10.00 uur vanaf de hoofdingang van Groeve ’t Rooth. Deze bereikt u door vanaf de doorgaande weg van Maastricht naar Vaals (de N 278), circa 250 meter na een tankstation en Hotel In den Hoof (Akersteenweg 218), dus nog ruim vóór Cadier en Keer, linksaf de Eigen weg in te rijden. Deze weg blijft u volgen tot u aan de linkerzijde een mergelen kalkoven ziet. U kunt daar rechtdoor de hoofdingang van de groeve inrijden, maar parkeert u uw auto vóór het veerooster; want in de groeve lopen grazers die uw auto zouden kunnen beschadigen.
Komt u vanaf Bemelen, dan slaat u bij de waterput af en volgt u de weg via St. Antoniusbank tot buiten de bebouwde kom. Daar slaat u linksaf en volgt u de verharde weg tot bij de ingang van de groeve.
Aanmelden noodzakelijk
De excursie is gratis en duurt ongeveer 2 uur. Denk aan stevige schoenen (of laarzen) en eventueel regenkleding. Voor deze excursie dient u zich van te voren aan te melden bij Stichting het Limburgs Landschap, telefoon: 043-6090051.
Let op: in verband met de aanwezigheid van grazers in de groeve mogen honden niet mee met deze wandeling!

← Vorig bericht

Ongeval Rasberg: een dode en zwaar gewonde

Boeiende verkenningstocht ‘Over mergel en vuursteen’

Volgend bericht →