Wandelen ten bate van gebiedsvisie Valkenburg-Oost

Voorpagina » Nieuws » Wandelen ten bate van gebiedsvisie Valkenburg-Oost

Wethouder Carlo Vankan (AB/Fysiek Domein)  verwacht eind dit jaar de raad van Valkenburg aan de Geul een definitieve versie van een gebiedsvisie voor Valkenburg-Oost te kunnen aanbieden. Met daarbij een kosten-/batenanalyse plus risicoparagraaf.

Eerste stap
Rond de maand augustus 2020 is ‘Dear Hunter’ op het Walramplein begonnen met het verzamelen van ideeën en suggesties zoals die er zijn rondom het gebied Oost. Eind 2020 zijn de resultaten hiervan gepresenteerd. Ondermeer in de vorm van een drietal video’s. TV Valkenburg presenteerde deze video’s op haar website.

Eerste concept-visie
Nu werkt de gemeente samen met ‘Dear Hunter’ en in overleg met belangrijke partijen in het gebied aan een eerste concept van een definitieve visie. Bewoners worden van de voortgang van dit proces op de hoogte gehouden via de Mazjerang en blogs op de project-website Valkenburg ontwikkelt Oost. Ook kan men zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.

Terugkoppeling van dit eerste concept
Na de zomer 2021 vindt er een terugkoppeling plaats van dit eerste concept. Naar de raad, de belangrijke partijen in het gebied en naar de inwoners. Deze terugkoppeling vindt plaats in het veld en tijdens een aantal wandelingen. Misschien kunnen inwoners ook zelf op pad gaan of geïnformeerd worden via digitale sessies of video’s. Doel van dit alles is reacties en ideeën te verzamelen ten behoeve van het eind-concept.

Uitvoeringsprogramma
Stelt de gemeenteraad eind 2021 uiteindelijk de gebiedsvisie Valkenburg-Oost vast dan komt er een vertaling van deze visie naar een programma met de nodige stappen richting uitvoering.

Raadsinformatiebulletin
Klik hier voor het lezen van het raadsinformatiebulletin over de voortgang van de werkzaamheden ten behoeve van de gebiedsvisie Valkenburg-Oost.

Afbeelding Dear Hunter

← Vorig bericht

Valkenburgse scouts poetsen struikelstenen

Start wegwerkzaamhedem Wilhelminalaan & VIDEO

Volgend bericht →