"Optie openhouden Polfermolen: belasting verhogen?"

Voorpagina » Toerisme » "Optie openhouden Polfermolen: belasting verhogen?"

Het onderwerp Polfermolen blijft de gemoederen bezig houden. Ook in politiek Valkenburg. Tijdens het radioprogramma Valkenburg Actueel werd afgelopen zaterdag door PGP-fractievoorzitter Corry Fulmer een nieuwe optie op tafel gelegd om de Polfermolen open te houden: ‘Je zou aan de inwoners ook de vraag kunnen stellen: In hoeverre zou u hogere belasting willen betalen om de Polfermolen open te houden?’
Een andere optie werd door interviewer Constant Nuijtens naar voren geschoven. Hij citeerde uit de Nieuwjaarstoespraak van waarnemend-burgemeester Eurlings en vroeg: “Wat kan het topproject warmte opwekking uit het stamriool in de Geul” in relatie tot de Polfermolen doen als oplossing voor het sport- en recreatiecentrum in de Plenkertstraat?” PGP-fractievoorzitter Corry Fulmer antwoordde dat het een oplossing zou kunnen zijn voor de hoge energielasten van de Polfermolen.
Fulmer: “Het is een afweging. Eerst alle informatie, feiten en mogelijkheden vergaren en daarna moet de gemeenteraad zich erover buigen. Fulmer maakte tevens bekend dat zij verwacht dat in april de resultaten van het onderzoek dat projectontwikkelaar Wyckerveste doet, bekend zullen worden. De gemelde vertraging op de ontwikkeling van de plannen op het Leeuwterrein is niet van toepassing op de Polfermolen, volgens Fulmer.

← Vorig bericht

TV Gids vanaf 5 maart

Nieuwe maximumsnelheden in A2 en N2-tunnel

Volgend bericht →