Wat is een beweegmakelaar?

Voorpagina » Nieuws » Wat is een beweegmakelaar?

Over de vraag “Wat is een beweegmakelaar” werd tijdens de commissie Sociaal Domein een presentatie gehouden door gemeenteambtenaren Marion Janssens en Remco Vijgeboom.

Remco Vijgeboom, beweegmakelaar

Een beweegmakelaar is een gemeentelijke welzijnscoach die zich binnen zijn gemeente bezighoudt met de begeleiding van probleemgevallen, meestal van sociale aard. Deze komen veelal aan de oppervlakte door de WMo (Wet Maatschappelijke ondersteuning) of via gesprekken binnen bestaande netwerken. Remco Vijgeboom probeert via contacten en huiskamergesprekken de problemen boven water te krijgen en dan naar oplossingen te zoeken. 

Leven in isolement, beginnende dementie en eenzaamheid zijn veel voorkomende problemen en  worden op deze manier aangepakt. Momenteel zijn binnen de gemeente 59 personen, zowel mannen als vrouwen, in dit traject opgenomen. Door het vermijden van dure begeleiding door zorgverleners en dagbesteding via organisaties in de WMo werd zelfs in het eerste jaar een besparing gerealiseerd van € 107.000,-.

Op een vraag van Jef Kleijnen (VSP) of er ook een dergelijke makelaar voor jongeren kan worden aangetrokken, werd verwezen naar bestaande coaches en begeleiders voor jeugdigen. Jaarlijks zal dit item nu in de commissie Sociaal Domein op de agenda worden gezet en zal verantwoording worden afgelegd over het beleid en de eventuele budgettaire besparingen.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Uitbreidingsplannen voor basisschool Broekhem

Gemeente treedt op bij niet hanteren corona-app in horeca

Volgend bericht →