Wat zijn de risico's van Centrumplan?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Wat zijn de risico's van Centrumplan?

Procesmanager aanstellen.Afgezien van de lovende woorden van het gemeentebestuur heeft Ando van der Pol, speciaal door de gemeente ingehuurd om de financiële kant van het plan te bewaken, enkele risicoscenario’s als toelichting dinsdagavond de revue laten passeren.
Als het Centrumplan niet doorgaat kost dat de gemeente € 76 miljoen. Indien besluiten via de rechter onderuit gehaald worden levert dat vertraging en extra kosten op. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt met bedrijven die willen bouwen in het centrum kost de gemeente dit € 400.000,=.
Als het bouwrijp maken van de gronden minder oplevert, kost dit de gemeenschap een slordige € 1,8 miljoen. Om de risico’s goed het hoofd te kunnen bieden huurt het gemeentebestuur kennis in, stelt een procesmanager aan die het project begeleidt en neemt besluiten die heel goed voorbereid zijn.
Reactie van de zijde van de gemeente: Het risico dat de gemeente loopt is géén € 76 miljoen! Dit is het bedrag dat de gemeente misloopt aan private investeringen en de provinciale bijdrage als het centrumplan niet doorgaat. Denk hierbij aan het niet doorgaan van de herbouw van Croix de Bourgogne en de ontwikkeling van Boslust en de bijdrage van de Provincie.

← Vorig bericht

Risico's Centrumplan zijn ingedamd.

Geulpoort herbouwen is verantwoord.

Volgend bericht →