Wateroverlast: Eenmalig € 1000,- voor zwaar getroffen huishoudens

Voorpagina » Nieuws » Wateroverlast: Eenmalig € 1000,- voor zwaar getroffen huishoudens

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (W.T.S.) wordt toegepast op de hoogwatersituatie in Limburg. Er komt een tegemoetkoming voor geleden materiële schade en gemaakte kosten. Waarschijnlijk is half augustus meer duidelijk over deze ministeriele regeling.

Ook geeft het Nationaal Rampenfonds geld aan de getroffen gemeentes. Het gaat om eenmalig € 1000,- voor huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. Dit geld komt uit de ruim 9 miljoen euro die is binnengekomen via Giro 777.

Als de gemeente weet hoe getroffen bewoners een aanvraag kunnen doen en wat de voorwaarden zijn, wordt dat gemeld via www.valkenburg.nl/informatie-wateroverlast/

Foto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Wateroverlast: Bewoners appartementen Oranjelaan voelen zich onveilig

Wateroverlast: Noodverordening vanaf 28 juli niet meer van kracht

Volgend bericht →