Wateroverlast: Deltacommissaris bezoekt overstromingsgebied PLUS VIDEO

Voorpagina » Nieuws » Wateroverlast: Deltacommissaris bezoekt overstromingsgebied PLUS VIDEO

Deltacommissaris Peter Glas kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie in Valkenburg aan de Geul na de overstroming. In het gebied werd hij rondgeleid door burgemeester Daan Prevoo. Bij deze rondgang op donderdagmiddag waren ook dijkkraaf Patrick van de Broeck, Josette van Wersch van het Waterschap en deputé Lia Roefs aanwezig. Natuurlijk waren ze allemaal onder de indruk, maar de grote vraag bleef hangen boven de afsluitende persconferentie: “Hoe voorkom je dit in de misschien wel nabije toekomst en op welke termijn”?

Beeld persconferentie Waterschap Limburg

Actieplan
Ofschoon Limburg hoog ligt voor ons gevoel ligt de provincie laag t.o.v. het aangrenzende buitenland waardoor voor onze regio een komsituatie ontstaat bij regenval. Er moeten drastische maatregelen genomen worden om de aanvoer van water uit het buitenland via onze beken en riviertjes te kanaliseren. Er dient ruimte voor de beken gemaakt te worden. Regionale overheden moeten versneld in gesprek met de overheid en  met de omringende landen om maatregelen te nemen tegen de komende klimaatverandering. Dit ‘Actie Waterplan Limburg’ gaat naar schatting in de komende 10 jaar honderden miljoenen euro’s kosten.

Klik op onderstaande video voor meer informatie.
Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Wateroverlast: Zondag weer kerkdienst in de ‘oude kerk’

Wateroverlast: Artsenpraktijken tijdelijk verplaatst

Volgend bericht →