Wateroverlast: Ruim 1400 nieuwe aanvragen bij Nationaal Rampenfonds

Voorpagina » Nieuws » Wateroverlast: Ruim 1400 nieuwe aanvragen bij Nationaal Rampenfonds

Het Nationaal Rampenfonds heeft de afgelopen weken nog eens ruim 1400 nieuwe aanvragen ontvangen van gedupeerden in Limburg die ernstige waterschade hebben geleden aan hun woning. In totaal zijn er nu meer dan 2800 huishoudens die aanvragen hebben gedaan voor de solidariteitsgift van € 1000,- via Giro 777.  De aanvragen uit de eerste tranche zijn inmiddels afgewerkt en het geld wordt deze week aan alle gedupeerden uitgekeerd.

Uitbetaling vóór 1 oktober
De aanvragen van de tweede tranche worden zo snel mogelijk beoordeeld en het geld zal voor 1 oktober aan gedupeerden worden betaald. De termijn voor nieuwe aanvragen sloot op 1 september. Het Nationaal Rampenfonds heeft in de tweede aanvraagtermijn duidelijk gemaakt, dat het uitgangspunt bij de beoordeling is dat mensen die in hun (eigen) woonsituatie zwaar te lijden hebben gehad van de watersnoodramp, in aanmerking komen voor de solidariteitsgift van € 1000,-. Dit heeft het aantal aanvragen doen toenemen.

Algemene informatie Nationaal Rampenfonds (NRF)
Het Nationaal Rampenfonds (NRF) is opgericht in 1935 en kan binnen het Koninkrijk der Nederlanden, na afstemming met de overheid, in actie komen als zich een ramp voordoet die door het bestuur van het NRF als ‘nationale ramp’ wordt gekwalificeerd. Het dagelijks bestuur van het NRF bestaat uit Clémence Ross-van Dorp, voorzitter, Lodewijk van der Kroft, penningmeester, en Geert Jan Hamilton, secretaris.

Meer info nationaal rampenfonds.

← Vorig bericht

Komt stichting Kerststad geld tekort?

Esther Groenenberg met songs van vrouwen in Openluchttheater

Volgend bericht →