Wateroverlast: Sluiting ondergelopen speelplaatsen vanwege slib

Voorpagina » Nieuws » Wateroverlast: Sluiting ondergelopen speelplaatsen vanwege slib

De gemeente Valkenburg aan de Geul sluit uit voorzorg de speelplaatsen die onder water hebben gestaan. Het achtergebleven slib kan grote gezondheidsproblemen veroorzaken, waarschuwt GGD Zuid-Limburg. Deze afsluiting blijft in ieder geval 10 dagen van kracht.

Tevens verzoekt de gemeente kinderen gedurende deze periode niet op gazons te laten spelen.
Voor meer info zie: Hoogwater en uw gezondheid ǀ GGD Zuid Limburg (ggdzl.nl)

Foto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Wateroverlast: Veel aanmeldingen voor opvang Valkenburgse ontheemden

Tentoonstelling in heiligdom St. Gerlach: Katholieken in de bisdommen Aken en Roermond

Volgend bericht →