Wateroverlast: Tenniscomplex in sportpark Oost voor opvang Sevagram

Voorpagina » Nieuws » Wateroverlast: Tenniscomplex in sportpark Oost voor opvang Sevagram

Sevagram gaat een tijdelijke zorglocatie realiseren op het complex van tennisvereniging L.T.C. Valkenburg aan de Burgemeester Henssingel in Valkenburg. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen Sevagram, de gemeente Valkenburg aan de Geul en de tennisvereniging L.T.C. Valkenburg.

Tenniscomplex na watersnoodramp

De vereniging, die hard getroffen is door de wateroverlast, schuift daarmee volledig het eigen belang terzijde en levert een bijdrage aan het algemeen belang.

Terug naar Valkenburg
De zorglocaties Valkenheim, Oosterbeemd en het Geerlingshospice van Sevagram zijn hard getroffen door de wateroverlast. Ruim 190 zorgbehoevenden zijn geëvacueerd en ondergebracht bij andere zorglocaties. Uiteraard willen we onze ouderen zo snel mogelijk terug laten keren naar Valkenburg. Bovendien heeft de ontstane situatie gevolgen voor de zorgcapaciteit en voor het aantal beschikbare bedden in heel Zuid-Limburg. Sevagram gaat daarom graag snel over tot het bouwen van een tijdelijke locatie en heeft daarbij de gemeente aan haar zijde. Door de hulp van de vereniging kan dit voortvarend van start gaan.

Intentieverklaring
De gemeente en de tennisvereniging hebben een intentieverklaring getekend waarin is opgenomen dat de gemeente zich inspant voor de realisatie van een passende alternatieve accommodatie binnen de kern Valkenburg. In de tussentijd probeert de vereniging een regeling te treffen met andere tennisclubs in de omgeving.

c-veld vv walram

C-veld van Walram wordt parkeerterrein
Door VV Walram is het c-veld beschikbaar gesteld als (tijdelijke) uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de gemeente. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar alternatieve parkeervoorzieningen in en om het centrum van Valkenburg. VV Walram blijft gebruik maken van de overige velden aan de Oosterweg. Op termijn en in samenspraak met de vereniging kan naar verwachting het c-veld weer gebruikt worden als voetbalveld.

Foto’s Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Wateroverlast: Noodverordening vanaf 28 juli niet meer van kracht

Wateroverlast: Vrijwilligers gezocht om rivieroevers op te ruimen

Volgend bericht →