Waterschap mag bomen niet uit de Geul verwijderen

Voorpagina » Nieuws » Waterschap mag bomen niet uit de Geul verwijderen

In een art.32 brief van 3 december heeft de VVD-fractie  aan de orde gesteld dat er diverse bomen terecht zijn gekomen in de Geul. Voor Valkenburg aan de Geul betreft het de locatie langs de Gronselenput.  Gevraagd wordt of het college ervan op de hoogte is en welke maatregelen op korte termijn worden genomen.

Natuurlijke meandering Geul
Uit het antwoord van het college blijkt dat de gemeente hierin niet rechtstreeks een partij is. De omgevallen bomen zijn gemeld bij het Waterschap dat bereid is ze te verwijderen. Het waterschap heeft echter hiervoor geen toestemming gekregen van de Provincie Limburg. Zij onderzoekt of natuurlijke meandering van de Geul op deze locatie mogelijk is. Verder wordt bekeken of het verleggen van het Gronselenputpad een optie is. Zolang de Provincie hieromtrent geen besluiten heeft genomen, kan en mag het Waterschap de omgevallen bomen niet verwijderen.

← Vorig bericht

Huurverlaging standhouders kerstmarkt bij tegenvallende bezoekersaantallen 

Geen nieuwe woningbouw voor Valkenburg aan de Geul

Volgend bericht →