Waterschap verwacht geen muggenoverlast

Voorpagina » Nieuws » Waterschap verwacht geen muggenoverlast

Het Waterschap Limburg verwacht geen overlast van muggen voor de buurt in de Pr. Beatrixsingel in Broekhem-Zuid. Daar is dit voorjaar het innundatiegebied aangelegd met diverse kleine en grote regenwaterbassins. “Zolang er geen sprake is van stilstaand water zullen daar de muggen niet hun eitjes in leggen,” antwoordt Jacques Timmermans, omgevingsmanager, op vragen van TV Valkenburg. “Er is een hoogteverschil tussen instroom en uitstroom van de waterbuffer, waardoor het water richting de uitstroom in beweging blijft.”

Pr.Beatrixsingel waterbassin

Bodem gemeentebuffer aanpassen
“Vorige week hebben wij met de aannemer en gemeente Valkenburg aan de Geul een ronde over het projectgebied gelopen. Nog voor de bouwvak worden enkele zaken opgepakt en afgewerkt, zoals het vlonderpad, de doorsteek van de hoogwatergeul en een kleine aanpassing van de buffer van de gemeente Valkenburg,” aldus Timmermans. De aannemer zal de bodem van de buffer dusdanig profileren dat een smaller geultje ontstaat tussen instroom en uitstroom. Hierdoor kan het water nog beter doorstromen.

September
Begin september – na het broed- en paaiseizoen – zullen de werkzaamheden zich richten op de keer- en stapelmuur in de Geul.

Foto’s Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Alle volwassenen in Limburg staan in het Donorregister

Meer geld nodig voor opstellen ontwikkelvisie Berg

Volgend bericht →