Lim­burg heeft 1,2 mil­jard no­dig voor wa­ter­vei­lig­heid

Voorpagina » Nieuws » Lim­burg heeft 1,2 mil­jard no­dig voor wa­ter­vei­lig­heid

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag – dinsdag 2 november 2021 – het rapport ‘De Limburgse Propositie Water’ in ontvangst genomen. Hierin wordt het Rijk uitgenodigd om samen met de regio te werken aan een structurele aanpak en financiering voor herinrichting van het gebied om de watersystemen in Limburg klimaatrobuust te maken. Het Rijk wordt tevens opgeroepen de prioritering van de projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan te passen én om samen met de regio een fonds van 1,2 miljard euro te realiseren voor een meerjarig adaptief programma.

Klimaatrobuust maken
De minister kreeg het rapport aangeboden namens de gemeenten in Limburg, Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Het extreem hoogwater in juli leidde in Limburg tot enorme maatschappelijke, financiële en emotionele schade. De regering verklaarde op 15 juli 2021 na crisisberaad de situatie in Limburg tot nationale ramp. Het klimaatrobuust maken van de watersystemen betekent dat de Limburgse overheden samen met het Rijk de al bestaande plannen voor de veiligheid tegen hoogwater van de Maas (HWBP) en die voor de zijrivieren en beken (Water in Balans) versneld willen uitvoeren.

Bekijk hier het relaas van Toos Rosier uit Valkenburg over wat haar in juli is overkomen.
Klik hier om de aanbiedingsbrief en het rapport te lezen.

← Vorig bericht

Online toeristische Wegwijzer voor Zuid-Limburg

Plannen van Peter Gillis niet bekend bij gemeente

Volgend bericht →