Meer schade aan kademuren Schin op Geul dan gedacht

Voorpagina » Nieuws » Meer schade aan kademuren Schin op Geul dan gedacht

De kademuren in Schin op Geul moeten op tal van plaatsen door het Waterschap hersteld worden. Uit recente inspecties is gebleken dat er toch meer schade is dan in eerste instantie zichtbaar was. Afgelopen week heeft het Waterschap daar onderzoek naar gedaan.

Talud Graafstraat
Voor het herstel van het talud in de Graafstraat in Schin op Geul wordt in overleg met Geonius een ontwerp opgesteld, laat het college van B&W de gemeenteraad weten. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden voor de zomer worden uitgevoerd. De inwoners worden over de werkzaamheden geïnformeerd.
Eerder dit jaar antwoordde het college van B&W op vragen van de VVD dat het voor 1 april is gerealiseerd.

Overleg met bewoners
Woensdag 3 februari a.s. staat een gesprek gepland, geïnitieerd door het Waterschap, met de bewoners van de straten Panhuis, Hanewei en Engwegen. De bewoners hebben hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen, de gemeente zal ook bij het gesprek aanwezig zijn.

Foto Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Nieuwe brug voor Emmalaan nog niet zeker

BIZ verwacht versoepelingen coronamaatregelen

Volgend bericht →