Een delegatie van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen waaronder de Sjinse Schoolvereniging en andere initiatiefnemers heeft dinsdagmiddag op het Binnenhof in Den Haag een petitie aangeboden. Deze werd in ontvangst genomen door mevrouw drs. Ockje Tellegen, lid van de commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (O.C.W.) van de VVD.

Petitie school SoG

In deze petitie wordt aandacht gevraagd om te komen tot het oprichten van kleinschalige basisscholen. 

Door landelijke en lokale veranderingen in het onderwijsbeleid en visie op de leefbaarheid in kleine kernen liggen er kansen voor het oprichten van een kleine school ook in Schin op Geul met minimaal 23 leerlingen.

Op 27 juni wordt er in de Tweede Kamer over deze petitie gedebatteerd. De definitieve stemming is voorzien voordat de Kamer met reces gaat op 8 juli 2018.

De petitie werd aangeboden door de voorzitter van Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen Jan Schuurman-Hess en namens de kern Schin op Geul was Paul Naus aanwezig.