Jef Kleijnen, fractievoorzitter van de VSP in de gemeenteraad, vraagt in een brief onderhoud van de platanen in de Hekerbeek.

“Het wordt de allerhoogste tijd dat de platanen gesnoeid worden. Takken hangen over de openbare weg. De vrees bestaat dat bij stormweer takken afbreken en schade berokkenen aan geparkeerde auto’s”, aldus Kleijnen.

In de brief schrijft Kleijnen over de vele reacties die hij vanuit de gehele gemeente heeft ontvangen over het slecht groenonderhoud in de gemeente.