Weigering aanleg zonnepanelenpark op Emmaberg

Voorpagina » Toerisme » Weigering aanleg zonnepanelenpark op Emmaberg

Er komt geen zonnepanelenpark op de Emmaberg als het aan het college van B&W van Valkenburg aan de Geul ligt. Begin maart heeft de gemeente de aanvraag voor het aanleggen van het park ontvangen. Het college van B&W heeft onlangs de aanvraag geweigerd. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken.
Intergemeentelijke structuurvisie
“Na uitvoerige toetsing is gebleken dat de aanvraag niet past binnen de kaders van het bestemmingsplan, er geen binnenplanse afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden zijn en vergunningverlening met toepassing van uitzonderingsmogelijkheden eveneens niet mogelijk is. Dit vanwege het feit dat het initiatief in strijd is met de intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul uit 2012. Het college heeft dan ook besloten om de aanvraag te weigeren”, aldus een passage uit de brief van het college aan de gemeenteraad.
Plan met gratis energie van tafel
De firma Solarpark bv heeft bij de gemeente Valkenburg aan de Geul een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een zonnepark op de Emmaberg. De firma wil een perceel van veertig hectare aan de Heihofweg inrichten met zonnepanelen. Met de opbrengst van het zonnepark kunnen ruim 12.000 inwoners van stroom worden voorzien, schrijft het bedrijf in een persbericht. “Mensen die deelnemen aan het project wordt vijftien jaar gratis stroom in het vooruitzicht gesteld”, aldus Solarpark. Dat gaat nu niet door.
Bezwaren indienen
Het ontwerpbesluit tot het weigeren van de gevraagde vergunning – met alle daarop betrekking hebbende stukken – ligt vanaf 17 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. In deze periode kan iedereen over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren brengen bij het college. Na afloop van de termijn van ter inzage legging zullen wij zo spoedig mogelijk een definitief besluit op de aanvraag nemen.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Werkzaamheden aan Plenkertstraat, Beatrixsingel en Odapark

Wat vindt u van het toerisme in Valkenburg aan de Geul

Volgend bericht →